Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan vi selv lave vores bodelingsaftale?

Kære Monica Kromann.

Min mand og jeg gik fra hinanden i slutningen af november og håber på snart at modtage vores separationsbevilling fra Statsforvaltningen. Er det korrekt, at vi er separeret pr. den dag separationsbevillingen er underskrevet af Statsforvaltningen og skal vores ting og konti også deles pr. denne dag?

På grund af den travle julemåned, er vi først nu begyndt at kigge på vores bodeling. Min mand er blevet boende i vores lejede lejlighed, mens jeg har fundet et nyt sted at bo. Derudover har vi ikke så mange dyre ting. Mit spørgsmål er derfor, om vi kan lave vores egen bodelingsaftale, eller om en sådan skal laves af en advokat for at være gyldig? Ingen af os har råd til, alt for mange udgifter i forbindelse med skilsmissen. Jeg skal måske nævne, at vi er enige om vores separation og skilsmisse, og taler sammen uden problemer. Jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Laura


Svar:

Kære Laura.

Mange tak for din e-mail og dine spørgsmål, som jeg med glæde vil besvare. Jeg har ofte klienter, som stiller mig de samme spørgsmål, så du er bestemt ikke ene med din tvivl om ovenstående forhold.

Lad mig starte med at besvare dine spørgsmål omkring separationsbevillingen. Du og din mand bliver ganske rigtig separeret den dag, hvor Statsforvaltningen underskriver separationsbevillingen. Jeres formuefællesskab ophører dog ved udløbet af det døgn, hvori Statsforvaltningen har modtaget separationsanmodningen. Har Statsforvaltningen for eksempel kvitteret for modtagelsen den 15. november 2012, skal jeres fællesbo opgøres pr. 16. november 2012. Dette er dog blot lovens udgangspunkt. Du og din mand kan således aftale, at en anden dato skal være ophørsdag for formuefællesskabet. Jeg skal dog nævne, at i tilfælde hvor separationsanmodningen er indsendt til Statsforvaltningen før 1. marts 2012, ophører formuefællesskabet først, når der foreligger en separations- eller skilsmissebevilling eller dom til samme.

Det korte svar på dit andet spørgsmål er, at en bodelingsaftale udarbejdet af dig og din mand har samme gyldighed som en tilsvarende udarbejdet af en advokat. En bodelingsaftale er i princippet ikke forskellig fra enhver anden aftale, hvorfor bodelingsaftalen derfor er gyldig ved aftalens indgåelse, hvilket for eksempel kan være ved jeres underskrift på aftalen. Såfremt I vælger selv at udarbejde en bodelingsaftale, vil jeg anbefale, at I er meget grundige, idet bodelingen kan genoptages, såfremt der efterfølgende viser sig at være aktiver eller passiver (gæld), som I ikke fik medtaget i bodelingsaftalen.

En bodelingsaftale kan til tider være svær at overskue, da aftalens mange momenter har indbyrdes sammenhænge. Ved udarbejdelsen af bodelingsaftalen, er det således vigtigt, at I fordeler samtlige aktiver og passiver. I kan som udgangspunkt selv bestemme, hvorledes I vil fordele aktiver, som indbo, bil osv., men ved aftale om hvem af jer, der skal hæfte for en eventuel gæld, skal I tillige huske at indhente kreditors godkendelse, idet denne skal acceptere et debitorskifte. I bør således have jeres bank mv. med på råd ved udarbejdelsen af bodelingsaftalen. Såfremt I har fælles usikret gæld, vil banken, eller hvem kreditor nu måtte være, næppe tillade at blot den ene af jer hæfter for gælden. I kan således komme i en situation, hvor I begge hæfter for den fælles gæld på trods af separationen og bodelingen.

Jeg vil anbefale, at I som minimum får en advokat til at gennemlæse og godkende den af jer udarbejdede bodelingsaftale, såfremt I vælger denne løsning. Derved kan I sikre, at bodelingsaftalen er rimelig for begge parter, ligesom advokaten kan informere om, hvorvidt aftalen afviger fra lovens udgangspunkt om ligedeling. En advokat kan tillige rådgive dig omkring ægtefællebidrag, børnebidrag, deling af pensioner mv. Jeg anbefaler dog både klienter, familie, venner og bekendte til at afholde sig fra at udarbejde egne bodelingsaftaler, ikke mindst hvis den ene part har væsentlig mere økonomisk indsigt end den anden.

Du skriver i din e-mail, at din mand nu bor alene i jeres tidligere lejlighed, som I lejede. I denne forbindelse skal du huske at meddele udlejer, såfremt I begge står på lejekontrakten, at du og din mand nu er separeret og at din mand alene overtager lejemålet. Dette kan for eksempel gøres ved at fremsende separationsbevillingen til udlejeren sammen med en følgeskrivelse, hvori du beder udlejer bekræfte modtagelsen af meddelelse om separation. Giver du ikke udlejeren besked, hæfter du nemlig fortsat jf. lejekontrakten, hvilket betyder, at udlejeren kan forlange huslejen betalt af dig, såfremt din mand ikke betaler denne, ligesom udlejeren kan kræve eventuelle flytteomkostninger mv. dækket af dig.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig svar på dine spørgsmål og givet dig et overblik over dine muligheder i forbindelse med separationen.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.