Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Advokatetik

Vi er underlagt og forpligtet af det advokatetiske regelsæt som udgives af Advokatsamfundet.

Dette betyder blandt andet, at KROMANN advokatfirma ved modtagelse af nye klienter altid foretager en interessekonfliktundersøgelse, da det er i strid med de advokatetiske regler at repræsentere flere parter med modstridende interesser i sagen. 

Såfremt KROMANN advokatfirma konstaterer konflikter mellem eksisterende klienter, er det således uoverensstemmende med advokatfirmaets etiske regelsæt, at repræsentere nogle af parterne i den pågældende konflikt.

De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan du finde på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

KROMANN advokatfirma efterstræber altid at rådgive klienter på et etisk, fagligt og værdimæssigt højt niveau. Derfor har KROMANN advokatfirma tiltrådt advokatKODEKS.

Når du ser advokatKODEKS, ved du, at advokatvirksomheden arbejder med fem elementer, som alle bidrager til at give dig den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at sikre at advokatvirksomheden optræder samfundsansvarligt. Se filmen nedenfor.

De fem elementer er:

Klik på filmen nedenfor og bliv klogere på hvad advokatKODEKS betyder for behandlingen af din sag her hos os.

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.