Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Advokatetik

Vi er underlagt og forpligtet af det advokatetiske regelsæt, som udgives af Advokatsamfundet.

Dette betyder, at KROMANN advokatfirma ved modtagelse af nye klienter altid foretager en interessekonfliktundersøgelse, da det er i strid med de advokatetiske regler at repræsentere flere parter med modstridende interesser i sagen. 

Såfremt KROMANN advokatfirma konstaterer konflikter mellem eksisterende klienter, er det således uoverensstemmende med advokatfirmaets etiske regelsæt, at repræsentere nogle af parterne i den pågældende konflikt.

De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan du finde på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

KROMANN advokatfirma efterstræber altid at rådgive klienter på et etisk, fagligt og værdimæssigt højt niveau. Derfor har KROMANN advokatfirma tiltrådt advokatKODEKS.

Når du ser advokatKODEKS ved du, at advokatvirksomheden arbejder med fem elementer, som alle bidrager til at give dig den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at sikre, at advokatvirksomheden optræder samfundsansvarligt. Se filmen nedenfor.

De fem elementer er:

  • Åbenhed

  • Social ansvarlighed

  • Håndtering af etiske dilemmaer

  • Fokus på kunder og medarbejdere

  • Mangfoldighed og diversitet

Klik på filmen nedenfor og bliv klogere på hvad advokatKODEKS betyder for behandlingen af din sag her hos os.

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater