Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Monica Kromann er advokat og indehaver af KROMANN advokatfirma, som hun etablerede i august 2006. KROMANN advokatfirma er i dag et af landets førende specialister inden for sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, tvangsanbringelse af børn, skilsmisse, dødsbobehandling og strafferet.  Med mere end 20 års erfaring, har Monica mødt i flere hundrede sager over hele landet ved børn og ungeudvalget, Ankestyrelsen og  byret og landsret.

Monica har møderet for Højesteret og kan derfor føre din sag helt til tops ved domstolene.

Ved at vælge Monica som din partsrepræsentant er du sikker på en kompetent behandling af din sag, ligesom du kan være sikker på at have en advokat ved din side, som kæmper 100 procent for netop dig og din sag.  Derudover kan du være sikker på at teamet bag KROMANN advokatfirma altid er tilgængelige, imødekommende og har stort fokus på at hjælpe dig bedst muligt igennem din sag, både hos KROMANN advokatfirma, men også  ved de myndigheder, hvor din sag føres.

Monica fører sager ved domstolene over hele landet både ved byret og Landsret og kan derfor repræsentere dig uanset, hvor i  landet du bor.

Igennem  de sidste 10 år har Monica været fast rådgiver for Aarhus Stiftstidende, hvor hun fortsat besvarer henvendelser om blandt andet familie-  og arveretlige forhold, der bringes som faste ugentlige indlæg herom på nettet og  i avisen. Du kan hver uge følge med i disse  indlæg under fanen ”BREVKASSEN” og på KROMANN advokatfirmas Facebook side.

Monica Kromann er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Monica taler dansk og engelsk.

Uddannelse
Uddannet mediator i 2016 via Danske Advokater
Juridisk Kandidateksamen fra Aarhus Universitet 1999
Erhvervsjuridisk Civiløkonom 1995
Beskikkelse
Beskikket advokat i Flygtningenævnet 2016
Beskikket advokat i sager om adoption uden samtykke 2010
Beskikket advokat af Justitsministeriet 2005
Medlemsskaber
Medlem af foreningen af Danske Familieadvokater
Medlem af Foreningen af Danske Mediatoradvokater
Registreret medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske ArveretsAdvokater
Møderet
Møderet for Højesteret 2010
Møderet for Landsret i 2005
Aktiviteter
Brevkasse redaktør Aarhus Stiftstidende
Medlem af bestyrelsen i HOME-START
Formand for bestyrelsen af Advokatvagten Aarhus
Medlem af bestyrelsen Den Mobile Retshjælp
Foredragsvirksomhed inden for familieretlige emner
Sekretær
Emilie Bilde

Emilie Hummel er specialiseret indenfor familieret og arveret, og bistår klienter i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, tvangsanbringelser af børn, skilsmisse– og bodelingssager, værgemålssager samt dødsbobehandling.

Herudover har Emilie flere års erfaring med oprettelse af testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter.

Emilie er endvidere specialiseret i sager om udlændingeret og har med positivt resultat rådgivet en lang række af klienter i sager om familiesammenføring, opholdstilladelser og asyl.

Emilie taler dansk og engelsk.

Uddannelse
Juridisk kandidateksamen ved Aarhus Universitet 2020
Beskikkelse
Beskikket advokat af Justitsministeriet 2023
Erfaring
Advokat KROMANN advokatfirma 2023
Advokatfuldmægtig KROMANN advokatfirma 2020 - 2023
Stud.jur. KROMANN advokatfirma 2018 - 2020
Medlemsskaber
Medlem af Advokatsamfundet
Aktiviteter
Foredragsholder inden for familie- og arveretlige emner
Sekretær
Trine Bracht

Cathrine Gert Nielsen er specialiseret indenfor familieret og arveret, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, dødsbobehandling og bodelingssager ved separation og skilsmisse.

Herudover beskæftiger Cathrine sig med retssager, tvistløsning og straffesager, ligesom hun igennem flere år har arbejdet specialiseret med oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter i hvilken forbindelse hun har afholdt flere foredrag om arveretlige forhold, blandt andet for pengeinstitutters kunder og forretningsforbindelser.

Cathrine har mere end 13 års erfaring fra såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, hvor hun blandt andet har arbejdet specialiseret med strafferet, herunder økonomisk kriminalitet samt arveret.

Cathrine er autoriseret advokatfuldmægtig under advokat Monica Kromann.

Cathrine taler dansk og engelsk.

Uddannelse
Juridisk kandidateksamen ved Aarhus Universitet 2020
Erhvervsjuridisk kandidateksamen ved Aarhus School of Business 2010
Erfaring
Advokatfuldmægtig med speciale i familie- og arveret 2023
Jurist i rådgivningsvirksomhed inden for familie- og arveret 2021 - 2022
Fuldmægtig i skatteforvaltningens straffesagsenhed 2018 - 2021
Konsulent i kommune 2010 - 2018
Aktiviteter
Foredragsholder inden for familie- og arveretlige emner
Sekretær
Emilie Bilde

Rebecca Thorup har arbejdet som studentermedhjælper for KROMANN advokatfirma siden 2019.

Rebecca er ansat som advokatfuldmægtig og autoriseret under advokat Emilie Hummel Kristiansen.

Rebecca beskæftiger sig hovedsageligt med arveretlige forhold, skilsmisse og bodeling, dødsboskifte, handel med fast ejendom, enterpriseret og kontraktsret.

Uddannelse
Juridisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet 2024
Erfaring
Advokatfuldmægtig KROMANN advokatfirma 2024
Stud.jur. KROMANN advokatfirma 2019-2023
Aktiviteter
Foredragsholder indenfor familie- og arveretlige emner
Sekretær
Trine Bracht

Advokatsekretærer

Emilie Bilde

Emilie Bilde

Advokatsekretær Sekretær for advokat Monica Kromann og advokatfuldmægtig Cathrine Gert Nielsen
Trine Bracht

Trine Bracht

Advokatsekretærelev Sekretær for advokat Emilie Hummel Kristiansen og advokatfuldmægtig Rebecca Thorup

Økonomiansvarlig

Christian Boe Kristiansen

Christian Boe Kristiansen

Økonom

Øvrige medarbejdere

Sille Nellemann Olsen

Sille Nellemann Olsen

Sagsbehandler
Sofie Brus Bengtsen

Sofie Brus Bengtsen

Sagsbehandler
Malene Frost Troelsen

Malene Frost Troelsen

Sagsbehandler
Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater