Retssager og tvister

Er du blevet stævnet eller ønsker du selv at anlægge en retssag, så er vi de rette til at hjælpe dig. KROMANN advokatfirma har mere end 20 års erfaring med at føre retssager ved de danske domstole.

Med os ved din side er du sikret en engageret og velforberedt advokat. Vi sørger for at alt hvad der indgår i sagen og sendes til retten og modparten er gennemarbejdet og dermed kan du være sikker på at din sag hos os er  grundigt forberedt. Vi har desuden stor erfaring med at indhente sagkyndige erklæringer fra eksempelvis Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt fra andre sagkyndige til brug for din sag.

Vi har særlig kompetence inden for retssager om mangler ved fast ejendom, børn, ægteskab, skilsmisse og bodeling, arv og dødsbobehandling samt erstatningsret.

Vi er et mellemstort advokatkontor med erfaring indenfor et bredt område af specialer. Hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8618 1102.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du få dine advokatudgifter, retsafgift og andre udgifter dækket, til at vi fører din retssag. Dette kan enten ske gennem dit eget forsikringsselskab, Civilstyrelsen eller retten. Vi sørger for at få udarbejdet de nødvendige ansøgninger hertil. Kan det ikke lade sig gøre, skal du selv betale omkostningerne.

Kontakt os i dag på 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk og vi hjælper dig straks med at få sagen i den ønskede retning!

Småsager

Sager om krav, som har en økonomisk værdi på op til 50.000 kr., kan anlægges som en småsag. Småsager behandles efter en forenklet proces, hvilket betyder at småsager oftest er hurtigere og billigere end ordinære retssager.

I en småsag vil retten hjælpe parterne med at forberede sagen. Rettens vejledning betyder, at der ikke altid vil være behov for advokatbistand i forbindelse med sagen. Alligevel er det i nogle situationer en god ide at have advokatbistand, da disse kan hjælpe med bevisførelsen og repræsentere dig ved hovedforhandlingen.

I nogle situationer kan retten beslutte, at en part skal antage advokat. Dette kan eksempelvis være hvis den ene part ikke er i stand til at føre sagen på en hensigtsmæssig måde. I så fald kan der gives denne part et advokatpålæg

Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring med at føre diverse småsager. Vi er et team af erfarne og dygtige advokater, som kan vejlede og føre sager indenfor mange forskellige juridiske områder.

KONTAKT OS I DAG

Overvejer du at anlægge en sag, eller er du blevet sagsøgt, er du velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk, for at høre, hvordan vi kan vejlede netop dig.

IKKE ALLE SAGER KAN ANLÆGGES SOM CIVILE SAGER

Visse sager kan ikke anlægges som civile sager. Dette gælder blandt andet sager om forældremyndighed, bopæl eller samvær, sager om faderskab og medmoderskab, sager om værgemål, prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke samt private straffesager. Du kan læse nærmere om vores bistand i disse sager på fanerne nedenfor.

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi har de bedste advokater på dette område og har ført flere hundrede sager ved byret og landsret

Se mere

Adoption, faderskab og medmoderskab

Vi kan bistå dig i sager om adoption og forældreskab, samt sager om navneændring

Se mere

Tvangsadoption

Hvis kommunen vil tvangsbortadoptere dit barn, er det vigtigt med en erfaren advokat ved din side

Se mere

Anbringelse med og uden samtykke

Uanset om dit barn skal frivilligt eller tvangsmæssigt anbringes, kan vi bistå dig i sagen.

Se mere

Værgemålssager

Få advokatbistand til ansøgning om værgemål, når et familiemedlem ikke kan tage vare på sig selv

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater