Forældremyndighed, bopæl og samvær

Har du en sag, der handler om forældremyndighed, bopæl eller samvær, kan du trygt henvende dig til KROMANN advokatfirma.

KROMANN advokatfirma er et af landets førende advokatfirmaer indenfor sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Hos KROMANN advokatfirma har vi mere end 18 års erfaring med familieretssager, og vi har ført flere hundrede sager ved byret og landsret. Vi vil derfor kunne rådgive dig kompetent igennem sagens forskellige faser.

KROMANN advokatfirmas advokater beskæftiger sig indgående med alle emner inden for familieret, herunder sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Det er KROMANN advokatfirmas anbefaling, at du kontakter os fra sagens begyndelse og inden det første møde i Familieretshuset. På den måde sikrer du, at vi er fuldt ud orienteret fra sagens begyndelse og ikke mindst inden sagen eventuelt kommer for familieretten. Det er endvidere anbefalingen, at du vælger at lade os repræsentere dig under mødet i Familieretshuset, da vi herved fra sagens begyndelse kan få et indtryk af den anden forælders syn på sagen, samt også fordi, at vi har et særligt og indgående kendskab til, hvordan Familieretshuset arbejder med sagerne, hvorfor vi kan vejlede dig omkring den mest hensigtsmæssige tilgang til sagen.

KROMANN advokatfirma har tillige stor erfaring med konfliktmægling. Vi hjælper dig derfor også gerne med at finde en forligsmæssig løsning i sagen, hvis du mener, det er det bedste for dine børn. Ved en forligsmæssig løsning kan man undgå at sagen ender i retten. Er der imidlertid ingen anden udvej end en retssag, er KROMANN advokatfirma og advokaterne her nogle af Danmarks mest erfarne advokater på området. Med KROMANN advokatfirma som din partsrepræsentant, er du sikret den bedst mulige rådgivning og repræsentation, og med møderet for Højesteret kan vi føre sagen til højeste niveau i det danske retssystem.

Kontakt os på telefon: 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, hvis du ønsker KROMANN advokatfirmas bistand i en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær. 

Forældremyndighed

Vi er et af landets førende advokatfirmaer inden for sager om forældremyndighed.

Se mere

Bopæl

Vi kan hjælpe dig der er indkaldt til møde i Familieretshuset og føre din sag om bopæl i retten

Se mere

Samvær

Vi har mange års erfaring og kan repræsentere dig i samværssager i Familieretshuset og i retten

Se mere

Udlevering af barn

Er dit barn ikke blevet udleveret eller hjemgivet ved samvær? Vi kan hjælpe dig!

Se mere

Børnebortførelse

Har du mistanke om at dit barn er under børnebortførelse skal der handles hurtigt og effektivt

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater