Samvær

Et barn har som udgangspunkt ret til samvær med begge sine forældre. Det vægtes højst at bevare barnets relation til begge sine forældre, hvilket kan sikres ved en samværsaftale.

HVIS I ER ENIGE OM SAMVÆR

Det er altid vores anbefaling, at I udarbejder en skriftlig samværsaftale, når I skal fastsætte samværet for jeres barn/børn. Således skabes der klare linjer, så I undgår uenighed omkring samværet. I kan selv udforme samværsaftalen, og den er ligeså bindende som en aftale eller afgørelse, der træffes af Familieretshuset. Vi bistår gerne med at udforme samværsaftalen.

Loven fastsætter ikke regler for, hvor meget samvær der skal være. I kan derfor selv bestemme, hvilken samværsordning der passer til jeres barn/børn. Det er dog anbefalingen at den skriftlige aftale gøres så detaljeret som muligt, så der ikke senere opstår tvivl eller konflikter omkring samværet.

Hos KROMANN advokatfirma kan vi bistå jer med udarbejdelsen af den skriftlige aftale. Ligeledes kan vi sikre at aftalen er præcis og gyldig, således at den kan fuldbyrdes ved retten, såfremt en af parterne ikke udleverer barnet.

HVIS I IKKE ER ENIGE om samvær

Hvis I ikke kan blive enige om samværsordningens udformning, kan I få hjælp af Familieretshuset. Det sker ved at indgive en anmodning til Familieretshuset herom.

Familieretshuset vil indkalde begge forældre til et møde i Familieretshuset, hvor en børnesagkyndig og eventuelt en jurist vil deltage.

Du har altid ret til at medbringe en advokat til møde i Familieretshuset, uanset om det handler om samvær, barnets bopæl eller forældremyndighed.

Fordelen ved at have en advokat med til mødet i Familieretshuset er, at vi kan rådgive dig og hjælpe med at få alle væsentlige aspekter frem, inden du indgår en bindende aftale, eller der træffes afgørelse. Dette er særlig vigtigt, hvis sagen er juridisk kompliceret, eller hvis du ønsker at have støtte under mødet ved Familieretshuset. Ring til os på 8618 1102, hvis du ønsker vores bistand.

Hvis I under mødet i Familieretshuset selv bliver enige om samværets omfang, vil Familieretshuset ikke træffe en afgørelse. Såfremt I fortsat er uenige, kan Familieretshuset træffe afgørelse, såfremt afgørelsen ikke vurderes at være indgribende for barnet.

Hvis der er tale om en ændring af samvær, der er af indgribende karakter for barnet, vil sagen blive henvist til familieretten, som vil træffe afgørelse i sagen.

Hos KROMANN advokatfirma kan vi bistå dig hele vejen igennem processen, fra indlevering af ansøgning til Familieretshuset og frem til rettens endelige afgørelse. Vi har over 18 års erfaring med sager om samvær, og vi er derfor nogle af de førende specialister på området. Kontakt derfor os i dag på tlf. 8618 1102, hvis du står over for en samværssag.

Klage over Familieretshusets afgørelser

Hvis du ikke er enig i Familieretshusets afgørelse om samvær, kan vi hjælpe dig med at klage over afgørelsen. Dette sker ved, at vi indbringer klagen over afgørelsen til familieretten. Vi kan også føre sagen for dig i familieretten.

Kontakt os på telefon: 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk hvis du har brug for vores bistand.

ERSTATNINGSSAMVÆR

Såfremt bopælsforælderen aflyser samværet, har samværsforælderen ret til erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang og tidsrum som det aflyste samvær.

Hvis du får aflyst samvær med dit barn, har du altså ret til erstatningssamvær ugen efter. Du skal blot gøre skriftligt krav på det over for bopælsforælderen.

Oplever du alligevel problemer med at samværet ikke overholdes, kan du kontakte KROMANN advokatfirma, og vi hjælper dig med at få dit barn udleveret. 

OVERVÅGET SAMVÆR

Overvåget samvær betyder, at barnets samvær med sin far eller mor gennemføres i Familieretshuset. Det overvågede samvær gemmeføres, mens en professionel børnesagkyndig er til stede. Overvåget samvær fastsættes i situationer, hvor det vurderes, at der ikke er andre muligheder for at fastsætte samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos.

Begge forældre får Familieretshusets afgørelse, hvori det fremgår, hvorfor der skal være overvåget samvær, og hvad rammerne for samværet er. Normalt indbyder Familieretshuset til en samtale inden det overvågede samvær begynder, hvorunder en børnesagkyndig forklarer, hvordan samværet skal foregå, og både barn og forældre kan se samværslokalet.

Den børnesagkyndige, der er tilstede under samværet, har ikke indflydelse på afgørelsen om overvåget samvær eller på sagsbehandlingen i Familieretshuset. Den børnesagkyndiges rolle er alene at sikre, at samværet foregår på barnets præmisser, og at rammerne for samværet bliver overholdt. Den børnesagkyndige udfærdiger en rapport over forløbet.

Som din advokat i en sag vedrørende overvåget samvær kan vi eksempelvis hjælpe dig med at klage over en afgørelse om overvåget samvær, ligesom vi vil kunne bidrage med nærmere information om, hvorledes et overvåget samvær foregår, herunder bidrage med gode råd i forhold til dig som forælder, der skal have overvåget samvær med dit barn, eller i forhold til den forælder, som har barnet boende.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt os for en drøftelse af din sag på telefon 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Forældremyndighed

Vi er et af landets førende advokatfirmaer inden for sager om forældremyndighed.

Se mere

Bopæl

Vi kan hjælpe dig der er indkaldt til møde i Familieretshuset og føre din sag om bopæl i retten

Se mere

Udlevering af barn

Er dit barn ikke blevet udleveret eller hjemgivet ved samvær? Vi kan hjælpe dig!

Se mere

Børnebortførelse

Har du mistanke om at dit barn er under børnebortførelse skal der handles hurtigt og effektivt

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater