Bopæl

Hvis barnets forældre ikke bor sammen, skal det aftales hvor barnet skal have bopæl. Hvis forældrene ikke kan blive enige om barnets bopæl, kan man anmode Familieretshuset om at fastsætte eller ændre barnets bopæl. Vi kan bistå dig i sagen om bopæl i Familieretshuset og i retten, ligesom vi kan bistå dig i at klage over en afgørelse.

Kontakt os på telefon: 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk hvis du har brug for vores bistand.

Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være. Der gælder ikke et krav om samtykke fra begge forældre til flytning indenlands, men alene et krav om underretning senest 6 uger før flytningen finder sted. Bopælsforælderen kan også træffe afgørelse om, i hvilken daginstitution barnet skal gå, og hvilke fritidsaktiviteter barnet skal deltage i.

DELT BOPÆL

Det er muligt at aftale, at barnet skal have delt bopæl, hvilket indebærer at I som forældre skal være enige om overordnede forhold i barnets liv. Der er ikke fastsatte regler for hvornår en sådan deleordning kan etableres, og det er derfor op til jer selv at aftale forholdene og betingelserne omkring aftalen. Vi bistår gerne med at udarbejde en aftale om delt bopæl.

Det skal dog bemærkes at aftalen om delt bopæl alene kan håndhæves, så længe parterne er enige herom. Ordningen kan alene aftales af forældrene. Af denne grund kan Familieretshuset og Familieretten ikke fastsætte en ordning om delt bopæl. I øvrigt skal det pointeres at den delte bopæl alene er en formel aftale, idet det ikke er praktisk muligt at have to folkeregisteradresser.

Hvis I overvejer at indgå en aftale om delt bopæl, vil vi anbefale at tage kontakt til en advokat, således at I er tilstrækkeligt vejledt omkring mulighederne og retsvirkningerne forud for indgåelsen af aftalen. Kontakt os på telefon 8618 1102, hvis I går med tanker om en delt bopæl.

Hos KROMANN advokatfirma har vi over 18 års erfaring med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Du kan læse mere om forældremyndighed og samvær på siderne nedenfor.

Forældremyndighed

Vi er et af landets førende advokatfirmaer inden for sager om forældremyndighed.

Se mere

Samvær

Vi har mange års erfaring og kan repræsentere dig i samværssager i Familieretshuset og i retten

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater