Forældremyndighed

FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i fællesskab skal kunne blive enige om en række væsentlige beslutninger om barnets forhold. Kan de ikke det, kan der være mulighed for at få den fælles forældremyndighed ophævet ved aftale eller dom.  

De beslutninger, som forældrene skal kunne blive enige om, når der er fælles forældremyndighed, er blandt andet følgende:

  • Værgemål
  • Væsentlig medicinsk behandling og/eller indgreb
  • Skolevalg
  • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Flytning udenlands
  • Navnevalg
  • Religiøse forhold
  • Pas

OPHÆVELSE AF DEN FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED:

Fælles forældremyndighed kan ophøre, som følge af en aftale mellem forældrene herom, eller fordi retten afsiger en dom om ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Såfremt retten skal træffe en afgørelse om spørgsmålet, er hovedkriteriet altid, om det vil være bedst for barnet at ophæve den fælles forældremyndighed. Er det ikke det, vil den fælles forældremyndighed skulle fortsætte.

Det man i retten lægger vægt på, når det skal vurderes, om der er basis for at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge denne den ene af forældrene, er blandt andet, om forældrene er i stand til at samarbejde om barnet.

Man tillægger det i den forbindelse vægt, i hvilken grad forældrene kommunikerer med hinanden om barnet, ligesom man naturligvis også tillægger det vægt, om forældrene inden for rimelig tid er i stand til at blive enige om forhold vedrørende barnet, og at de ikke regelmæssigt har brug for myndighedernes hjælp for at blive enige.

Har den ene forælder været voldelig overfor den anden forælder eller mod barnet, tillægges dette naturligvis også en betydning.

Barnets perspektiv i disse sager belyses som regel, hvis barnet er nået skolealderen. Dette foretages ved en børnesamtale og ellers ved igangsættelse af en såkaldt børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet, kontakt da KROMANN advokatfirma, og vi vil hjælpe dig gennem processen, der altid begynder med et indledende møde i Familieretshuset. Her vil vi kunne deltage som din partsrepræsentant. Vi kan rådgive dig i alle forhold vedrørende Familieretshusets behandling af sagen, herunder hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på fra processens begyndelse i Familieretshuset. Derfra kan vi eventuelt hjælpe dig videre med en endelig afgørelse i familieretten.

Kontakt os på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk - vi er altid klar til at give dig et råd med på vejen.

HVIS DU IKKE HAR DEL I FORÆLDREMYNDIGHEDEN:

Selvom du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du alligevel nogle rettigheder. Der er for eksempel arveret, ligesom du har ret til at søge samvær med barnet. Samvær og andel i forældremyndigheden har således ikke noget med hinanden at gøre.

Du har også ret til at blive orienteret om dit barns forhold fra daginstitution, skole, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse, eller få udleveret eksisterende dokumenter om dit barn fra skole og institution, hvis du, evt. med bistand af KROMANN advokatfirma, vel at mærke anmoder om det.

Du skal dog være opmærksom på, at du i visse tilfælde kan blive nægtet adgang til orientering om dit barn, for eksempel hvis man vurderer, at din adgang hertil vil eller kan være til skade for barnet.

Hvis skolen, institutionen mv., helt eller delvist nægter at give konkrete oplysninger, kan KROMANN advokatfirma hjælpe dig med at klage over denne afgørelse til Familieretshuset.

Hvis Familieretshuset har frataget den af jer, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få oplysninger og til at få udleveret dokumenter eller har frataget retten til orientering, kan vi også hjælpe dig med at påklage denne afgørelse til Familieretten.

Barnets institution eller skole har ikke pligt til at orientere en forælder, uden del i forældremyndigheden, om generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole.

Ønsker du del i forældremyndigheden - altså fælles forældremyndighed - så kontakt os gerne i dag på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, så kan vi rådgive dig og hjælpe dig med at starte en sag op. Vi vil med vores grundige sagsforberedelse og mangeårige erfaring inden for området kunne støtte og vejlede dig i sagen samt føre den for dig i alle instanser.

Far og barn

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Bopæl

Vi kan hjælpe dig der er indkaldt til møde i Familieretshuset og føre din sag om bopæl i retten

Se mere

Samvær

Vi har mange års erfaring og kan repræsentere dig i samværssager i Familieretshuset og i retten

Se mere

Navnesager

Skal du ændre dit eller dit barns navn? Så kan vi hjælpe

Se mere

Børnetestamente

Få indflydelse på hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du går bort.

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater