Specialiseret rådgivning på højeste faglige niveau

KROMANN advokatfirma har møderet for Højesteret og er etableret i 2006. Firmaet er i dag et mellemstort firma i tre etager med base i hjertet af Aarhus.

KROMANN advokatfirma er et højt specialiseret advokatfirma inden for blandt andet familieret, arveret og strafferet. Vi yder rådgivning inden for de retsområder du ser nedenfor. Kontakt en af vores specialiserede advokater og få nærværende og værdifuld rådgivning.

Vores specialer

Familie, børn og bodeling

Vi kan hjælpe i alle sager om forældremyndighed, bopæl, samvær, tvangsfjernelse og bodeling

Se mere

Arv, testamente og dødsbo

Vi er en af landets førende specialister i oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer

Se mere

Strafferet

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag? Vores advokater giver dig det stærkest mulige forsvar

Se mere

Fast ejendom og entreprise

Få kompetent rådgivning når du køber eller sælger bolig, skal have bygget nyt hus eller bygge om

Se mere

Udlændingeret

Vi hjælper dig i sager om familiesammenføring, asyl, statsborgerskab og opholdstilladelse

Se mere

Erstatningsret

Er du kommet til skade kan vores advokater hjælpe dig med at få den erstatning du har krav på

Se mere

Lejeret

Skal du udleje eller leje et lejemål? Vi udarbejder og gennemgår kontrakter for lejere og udlejere

Se mere

Naboret

Vi yder kvalificeret rådgivning om naboret, herunder vedrørende skel, hegnssyn, hævd og vejret

Se mere

Gældsrådgivning

Vi har hjulpet mange klienter med gældsrådgivning, gældssanering og oprettelse af gældsbreve

Se mere

Retssager og tvister

Med møderet for Højesteret hjælper vi dig der er blevet stævnet, eller selv vil anlægge en sag

Se mere
Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater