Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Strafferet

Retsmødet i en straffesag Bistandsadvokat for ofre Salær i straffesager

Jeg har mange års erfaring som forsvarsadvokat med førelse af alle typer af straffesager og kan derfor bistå dig med bistand under politiets afhøring, gennemgang af sagens materiale, rådgivning omkring strategi for dit forsvar, dit forsvar i retten samt iværksættelse af anke, klage eller ansøgning om erstatning efter sagens afslutning.

Jeg kan bistå og rådgive dig uanset om der er tale om overtrædelse af Straffeloven, Færdselsloven eller speciallovgivning, og kan sikre dig et kompetent forsvar.

Hvis du har været offer for en forbrydelse, kan jeg også bistå dig, som bistandsadvokat, ved at opgøre dit erstatningskrav og bistå dig under straffesagens behandling. Læs mere herom under fanen "Bistandsadvokat for ofre" i menuen til venstre.

Jeg kan søge erstatning for dig, hvis du har været uberettiget anholdt eller fængslet. Du vil ikke skulle betale salær for at jeg søger erstatning for dig.

Jeg kan være til stede ved alle afhøringer ved politiet, idet du som sigtet eller tiltalt altid har ret til at tale med din forsvarer. Du bestemmer selv, om du vil oplyse andet end navn og cpr. nr. til politiet. Det er min anbefaling, at du ved enhver sigtelse, tiltale eller anholdelse, straks tager kontakt til mit kontor, således at vi sammen kan drøfte hensigtsmæssigheden i at deltage i en afhøring ved politiet.

Er du varetægtsfængslet har du altid ret til at kontakte undertegnede, som din forsvarsadvokat og jeg kan - uanset besøgskontrol - altid besøge dig, så snart beskikkelsen er på plads, og jeg har fået overleveret sagens dokumenter fra politiet. Det vil normalt ske indenfor en uge.

Din familie kan kontakte mig, hvis du er fængslet. Jeg hjælper dig også gerne med praktiske ting, f.eks. aflevering af tøj & penge, fuldmagter og arrestbesøg.

Du kan kontakte mig på telefon 8618 1102, hvis du bliver anholdt, sigtet, tiltalt, varetægtsfængslet, eller hvis du skal til afhøring hos politiet. Du kan også sende en mail på mk@advokatkromann.dk, og jeg vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

 

Klik dig videre i menuen til venstre og bliv klogere på retsmødet i en straffesag, bistandsadvokat for ofre og salær i straffesager.

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.