Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Vores specialer

Klik på vores specialer nedenfor og læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed med kompetent og værdifuld rådgivning.
Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse af din sag.

Familie, børn og bodeling

Vi kan hjælpe i alle sager om forældremyndighed, bopæl, samvær, tvangsfjernelse og bodeling

Se mere

Arv, testamente og dødsbo

Vi er en af landets førende specialister i oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer

Se mere

Strafferet

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag? Vores advokater giver dig det stærkest mulige forsvar

Se mere

Fast ejendom og entreprise

Få kompetent rådgivning når du køber eller sælger bolig, skal have bygget nyt hus eller bygge om

Se mere

Udlændingeret

Vi hjælper dig i sager om familiesammenføring, asyl, statsborgerskab og opholdstilladelse

Se mere

Erstatningsret

Er du kommet til skade kan vores advokater hjælpe dig med at få den erstatning du har krav på

Se mere

Lejeret

Skal du udleje eller leje et lejemål? Vi udarbejder og gennemgår kontrakter for lejere og udlejere

Se mere

Naboret

Vi yder kvalificeret rådgivning om naboret, herunder vedrørende skel, hegnssyn, hævd og vejret

Se mere

Gældsrådgivning

Vi har hjulpet mange klienter med gældsrådgivning, gældssanering og oprettelse af gældsbreve

Se mere

Retssager og tvister

Med møderet for Højesteret hjælper vi dig der er blevet stævnet, eller selv vil anlægge en sag

Se mere
Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater