Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Kort ophold / Visum

Hvis du ønsker at besøge Danmark i en kort periode, skal du bruge visum, hvis du er statsborger i et visumpligtigt land. Man kan søge visum til et kort ophold i Danmark på op til 90 dage.

Som udgangspunkt kan man få visum til Danmark, hvis det vurderes, at ansøgeren utvivlsomt vil forlade landet igen inden visummet udløber. Hvis der er tvivl om dette, eller hvis der er tvivl om ansøgeren vil overholde betingelserne for visummet, vil myndighederne undersøge sagen nærmere.

Der er forskellige vejledninger for, hvem der kan få visum. Reglerne for visum afhænger således af det land, som ansøgeren kommer fra. De visumpligtige lande er inddelt i 5 hovedgrupper, og denne inddeling har betydning for, hvordan en ansøgning skal udformes.

Hos KROMANN advokatfirma er vi specialister i udlændingeret. Vi har et stort overblik over alle reglerne på området og har en mangeårig erfaring med at lave visumansøgninger. Vi kan derfor yde kompetent rådgivning i forbindelse med din visumansøgning, så du sikres de bedste forudsætninger for at få ansøgningen om visum godkendt.

BETINGELSER FOR VISUM I DANMARK

Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt for at komme i betragtning til et visum i Danmark: 

  • Man skal have et gyldigt pas eller anden form for gyldig rejselegitimation, der er gyldigt i tre måneder ud over visummets udløbsdato, ligesom passet eller legitimationen ikke må være over 10 år gammelt,
  • Man skal have tilstrækkelige økonomiske midler til at betale for opholdet og rejsen,
  • Man skal have en rejsesygeforsikring,
  • Man må ikke være indberettet som uønsket i Schengen Informationssystemet,
  • Man må ikke være udvist eller have et indrejseforbud i Danmark,
  • Man må ikke være omfattet af EU’s eller FN’s sanktionsliste, eller den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud.

Overstående er blot de generelle betingelser, og der kan således være undtagelser eller skærpelser, afhængig af hvilket land, som ansøgeren kommer fra.

VÆRT I DANMARK

Hvis ansøgeren er statsborger i et land i hovedgruppe 2-5, vil man som udgangspunkt kun kunne få visum, hvis man har en vært i Danmark. I disse tilfælde vil der både være krav til ansøgeren og krav til den danske vært.

Kravene til den danske vært afhænger af det land, som ansøgeren er statsborger i. Som udgangspunkt skal følgende krav dog være opfyldte:

  • Værten skal bekræfte, at besøget er ventet. Dette anbefales at gøre ved brug af udlændingestyrelsens invitationsskema,
  • Værten skal have fast bopæl i Danmark,
  • Værten skal som udgangspunkt have dansk statsborgerskab eller opholdstilladelse i Danmark.

Overstående betingelser kan i nogle situationer fraviges, ligesom kravene til ansøgeren skærpes for nogle ansøgere.

FIND DEN RETTE ADVOKAT

Reglerne om visum i Danmark er komplicerede, og de ændres ofte. Det kan være svært at finde rundt i de mange betingelser, da man skal tage hensyn til ansøgeres hjemland samt de mange undtagelser. Af denne grund anbefaler vi at man tager kontakt til en specialist forud for indleveringen af ansøgning om visum i Danmark. Vi ser desværre ofte at små fejl i ansøgningen kan medføre afslag, hvorfor det er anbefalingen at søge juridisk rådgivning allerede fra starten.

Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring indenfor udlændingeret, og vi kan derfor yde erfaren og kvalificeret rådgivning i forbindelse med din visumansøgning. Vi kan bistå med udarbejdelsen af ansøgningen og indsamle de relevante dokumenter, så du sikres at ansøgningen lever op til Udlændingestyrelsens krav.

KLAGE TIL UDLÆNDINGESTYRELSEN ELLER UDLÆNDINGENÆVNET

Hvis der gives afslag på ansøgningen om visum kan afgørelsen som udgangspunkt påklages.

Hvis afgørelsen er truffet af den danske repræsentation i ansøgerens hjemland, kan afgørelsen påklages til Udlændingestyrelsen. Hvis derimod afgørelsen er truffet af Udlændingestyrelsen, vil afgørelsen skulle påklages til Udlændingenævnet. KROMANN advokatfirma har stor erfaring med klage over afslag på visum, og vi kan derfor hjælpe dig hele vejen igennem processen.

Hvis du modtager afslag på din ansøgning om visum, er det vigtigt at du reagerer hurtigt, således at afgørelsen påklages indenfor klagefristen.

KONTAKT OS I DAG

Ring til os på telefon 8618 1102 eller send en mail på kontakt@advokatkromann.dk

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Arbejdstilladelse

Vi er de rette rådgivere, hvis du ønsker at søge om arbejdstilladelse i Danmark.

Se mere

Familiesammenføring

Vores advokater er nogle af de mest erfarne til at hjælpe dig med ansøgning om familiesammenføring.

Se mere

Asyl

VI hjælper dig hvis du ønsker at søge om asyl, eller hvis du vil klage over afslag på asyl

Se mere

Inddragelse af opholdstilladelse

Er du i risiko for at få inddraget din opholdstilladelse? Kontakt os og få relevant rådgivning

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater