Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

SPØRGSMÅL:

Skal der indhentes nyt forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Kære Monica Kromann

Vi er et ældre ægtepar med fem sammenbragte børn og et fælles barn. I tilfælde af, at en af os skule gå bort ønsker vi at have muligheden for at sidde i uskiftet bo. Grundet dette ønske har vi tidligere udfærdiget et dokument, hvori alle vores børn har afgivet forhåndssamtykke til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Den triste omstændighed er nu, at en af vores børn er afgået ved døden. Dette barn efterlader sig tre børn – en over 18 år og to mindreårige.

Derfor vil vi høre dig, hvordan det forholder sig i forhold til vores dokument om uskiftet bo. Er det fortsat gældende med børnebørnene som arvinger? Eller skal børnebørnene særskilt underskrive et forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Med venlig hilsen

Ingelise


SVAR:

Kære Ingelise

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse.

Ægtefæller kan sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger jf. Arvelovens § 17, hvilket vil sige, at der ikke kræves samtykke til at sidde i udskiftet bo fra disse. Dog er det korrekt, at der kræves samtykke til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, når førstafdøde efterlader sig særlivsarvinger, som i jeres tilfælde jf. Arvelovens § 18.

Ydermere fremgår det af Arvelovens § 1, at når et barn afgår ved døden, træder dennes børn i dets sted. Dermed bliver disse børn arvinger på lige fod med de andre livsarvinger. Dermed må man som udgangspunkt også kræve samtykke fra disse, dog kun af dem som er myndige og for så vidt angår dem som er mindreårige, kræves der samtykke fra vedkommendes værge jf. Arvelovens § 18, stk. 2, jf. Værgemålsloven § 1.

Forhåndssamtykket kan udfærdiges på forskellige måder og det kan derfor afhænge af forhåndssamtykkets indhold, hvorvidt det er nødvendigt at indhente et forhåndssamtykke på ny. Det kan eksempelvis fremgå af samtykket at en livsarving skriver under på et forhåndssamtykke, som også angår livsarvingens egne eventuelle livsarvinger og derigennem på forhånd afgivet samtykke på vegne af livsarvingens egne livsarvinger.

Dermed skal det tydeligt fremgå af forhåndssamtykket hvorvidt dette også omfatter eventuelle livsarvinger. Hvis der intet i samtykket er nævnt herom, vil der henvises til at der indhentes samtykke fra de efterladte livsarvinger og evt. værge for så hvidt angår mindreårige livsarvinger.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, er du naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Disclaimer
Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.