Fritidsskade

Hvis du pådrager du dig en personskade i din fritid, kan du muligvis have ret til erstatning

Hvis du er omfattet af en ulykkesforsikring, kan du i nogle tilfælde få udbetalt godtgørelse for varigt mén for en skade, som du er blevet påført i din fritid.

Din ret til erstatning fra din ulykkesforsikring afhænger af hvilken aftale du har indgået med din forsikring. Erstatningen vil blive beregnet ud fra den méngrad, som du er påført af skaden. En méngrad fastsættes procentuelt med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, og méngraden vil typisk blive vurderet ca. ét år efter skadesdatoen. Udbetalingens størrelse afhænger herefter af aftalen med dit ulykkesforsikringsselskab om forsikringssummen størrelse.

Andre tab

Udover erstatning som følge af méngrad, har man i nogle tilfælde ret til erstatning for andre tab. Har du som følge af ulykken behov for f.eks. fysioterapi, kan der også være mulighed for at få udgifterne hertil erstattet af din ulykkesforsikring.

Udover ulykkesforsikringen kan der også være mulighed for at opnå erstatning fra andre privattegnede dækninger – f.eks. kan du have ret til dækning ved tab af erhvervsevne via pensionsordninger mv.

Er der en såkaldt ansvarlig skadevolder, der er skyld i ulykken, kan der ud over ulykkesforsikringen være mulighed for at få erstatning fra skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, som typisk er tegnet via skadevolders indboforsikring. Eventuelle krav vil således blive rettet mod forsikringsselskabet, der har erstatningspligten, og ikke mod skadevolderen selv. I et sådant tilfælde kan der være mulighed for at få erstatning fra forsikringsselskabet for afholdte udgifter til medicin, kørsel til behandling, godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetabserstatning. Krav mod ansvarsforsikringsselskabet er – modsat dine krav mod f.eks. ulykkesforsikringsselskabet – reguleret ved lov.

Det er vigtigt, at du ikke accepterer tilbud fra forsikringsselskaberne, før du har fået tilbuddet vurderet af en specialist på området. Som specialister kan vi hjælpe med at vurderer tilbuddet og sikre, at du ikke har krav på yderligere erstatning. Vi har fået forhøjet Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurderinger i mange tilfælde, hvor det har vist sig, at sagen har været utilstrækkeligt oplyst, eller der simpelthen er begået fejl af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt os i dag

Kontakt os på telefon 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, hvis du er blevet påført en skade i din fritid.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Rådgivning til handicappede og deres familier

Få advokatbistand ved ansøgning om støtte til handicapbil, tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter

Se mere

Arbejdsskade

Hvis du er blevet påført en arbejdsskade, er det vigtigt at du reagerer hurtigt og vi kan hjælpe dig

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater