Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Rådgivning til handicappede

KROMANN advokatfirma rådgiver handicappede og deres familier med kompetent og værdifuld sparring i erkendelsen af, at det kan være meget svært at finde rundt i de mange forskellige regler på handicapområdet, herunder at finde ud af hvilke muligheder man som handicappet har i forhold til at få tilskud til hjælpemidler, eller hjælp til ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, støtte til handicapbil eller dækning af merudgifter forbundet med det at have et handicappet barn.

STØTTE TIL HANDICAPBIL

Har du et handicap, eller har du et handicappet barn, kan der være mulighed for at få støtte til køb af en handicapbil jf. servicelovens § 114. Du kan både søge om støtte til en handicapbil, hvis du er handicappet eller forælder til et handicappet barn. Det er et krav, at den handicappede er afhængig af bilen for at fastholde eller få et arbejde, gennemføre en uddannelse eller for at kunne deltage i andre aktiviteter. KROMANN advokatfirma hjælper dig med ansøgningen og rådgivning undervejs i processen.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE 

Et handicappet barn kræver i sagens natur mere opsyn og pasning end andre børn, og derfor kan det være, at du som forælder må blive hjemme for at passe dit barn. Hvis du helt eller delvist må ophøre med at arbejde for at passe dit handicappede barn under 18 år,  kan vi hjælpe dig med at søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42. Det betyder, at du kan få dækket det indtægtstab, du har i forbindelse med at blive hjemme og passe dit barn.

DÆKNING AF MERUDGIFTER 

Personer med et handicap eller forældre til et handicappet barn kan have mulighed for at få dækket de merudgifter, der kan være forbundet med at være handicappet eller have et handicappet barn, jf. Servicelovens § 100. KROMANN advokatfirma hjælper dig med rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få dækket merudgifter.

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM

Som handicappet kan du have mulighed for at få socialpædagogisk støtte i dit eget hjem, jf. servicelovens § 85. Formålet med socialpædagogisk støtte er at sørge for, at du får den nødvendige hjælp og de nødvendige færdigheder til at leve dit liv så selvstændigt som muligt.

I henhold til servicelovens § 83 har du som handicappet også ret til at få den nødvendige støtte til at udføre praktiske opgaver i hjemmet. Denne form for støtte omfatter personlig hjælp og pleje, støtte til praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt os i dag og få kompetent rådgivning på 8618 1102 eller på kontakt@advokatkromann.dk for en uforpligtende telefonisk samtale.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Værgemålssager

Få advokatbistand til ansøgning om værgemål, når et familiemedlem ikke kan tage vare på sig selv

Se mere

Fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt

Få selv indflydelse på hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske forhold i fremtiden

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater