Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Fremtids- og generalfuldmagt

KROMANN advokatfirma er specialister i familie- og arveret med mere end 20 års erfaring. Hos os får du derfor kompetent og grundig juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter.

FREMTIDSFULDMAGT

Hvis du gerne selv vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand hertil, så bør du oprette en fremtidsfuldmagt. Har du ikke en fremtidsfuldmagt, er den eneste anden løsning, at der iværksættes et værgemål for dig, hvilket kan være en langsom og besværlig proces, ligesom du og din familie ikke selv ville kunne vælge din værge.

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, er fremtidsfuldmagten uvirksom i fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er det fremtidsfuldmægtigen, der repræsenterer dig på de områder, som fuldmagten omfatter.

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft den dag, du f.eks. grundet sygdom ikke længere kan varetage dine egne forhold. Såfremt dette skulle ske, vil du – i tilfælde af, at du ikke har lavet en fuldmagt – komme under værgemål på Familieretshusets præmisser. 

En fremtidsfuldmagt adskiller sig fra værgemål på den måde, at det er dig selv, der har truffet beslutningerne på forhånd om, hvad der skal ske, hvis du f.eks. bliver dement, ramt af en blodprop, eller kommer ud for en ulykke. Ved et værgemål er det Familieretshuset og reglerne i værgemålsloven, der bestemmer, hvad der skal ske i denne situation.

Du bestemmer selv, i hvilket omfang den fremtidsfuldmægtige skal kunne handle på dine vegne. Du kan således afgrænse den fremtidsfuldmægtiges muligheder for at råde, således at denne ikke kan handle på dine vegne i alle henseender.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, som i givet fald først får virkning i fremtiden.

GENERALFULDMAGT

Det er også muligt at få en såkaldt generalfuldmagt. En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvori du kan give en eller flere personer fuldmagt til at handle på dine vegne i både økonomisk og personligt henseende. Der gælder ingen formkrav til oprettelse af en generalfuldmagt, og det betyder, at det ikke er alle, der anerkender en generalfuldmagt; f.eks. er der visse banker, der ikke anerkender den. 

VI HJÆLPER MED AT OPRETTE DIN FREMTIDSFULDMAGT

KROMANN advokatfirmas team af advokater er eksperter på området og kan hjælpe dig med at oprette din fremtidsfuldmagt digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Er du fritaget for Digital Post, kan vi også hjælpe dig med at lægge din papirbaserede fremtidsfuldmagt ind i Fremtidsfuldmagtsregistret. 

Det koster 300 kroner i retsafgift at få en fremtidsfuldmagt registreret hos en notar. Hvis fremtidsfuldmagten på et tidspunkt skal sættes i kraft, skal der yderligere betales et gebyr til Familieretshuset. Dette gebyr udgør for tiden (januar 2024) kr. 1.010,-  og tilbagebetales ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

KONTAKT OS I DAG

Hos KROMANN advokatfirma tilbyder vi et uforpligtende møde med en af vores jurister om dine ønsker til en fremtidsfuldmagt. 

Kontakt os i dag på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, så er du sikker på hurtig, effektiv og kompetent sagsbehandling. 

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Værgemålssager

Få advokatbistand til ansøgning om værgemål, når et familiemedlem ikke kan tage vare på sig selv

Se mere

Testamente

Opret testamente og bestem selv hvem arv skal tilfalde ved død og om arv skal være særeje for børn

Se mere

 

 

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater