Arbejdsskade

Arbejdsskader dækker over to forskellige begreber nemlig arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, man har pådraget sig i forbindelse med sit arbejde, hvorimod en erhvervssygdom er en sygdom, der forårsages af arbejdsforholdene.

Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade, er der to muligheder for erstatning, og du er nødt til at undersøge begge:

  1. Arbejdsskadesforsikringen (via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
  2. Din arbejdsgivers eventuelle ansvar for ulykken

Arbejdsskadeforsikringen:

Stort set alle, der kommer til skade på arbejdet, har krav på erstatning. De er nemlig dækket af en forsikring, som deres arbejdsgiver SKAL have tegnet. Forsikringen betyder, at det er ligegyldigt, hvis fejl det er, at skaden er opstået; man har som udgangspunkt ret til erstatning, uanset hvad der måtte være sket.

Din arbejdsgivers ansvar for ulykken

Mange tror, at man får fuld erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Det gør man desværre ikke. Forsikringen dækker for eksempel ikke tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte – og tit dækker den heller ikke det fulde erhvervsevnetab.

Hvis nogen måtte være ansvarlig din ulykke, har du mulighed for at få fuld erstatning fra dem.

Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du ikke kommer til skade, når du er på arbejde. Din arbejdsgiver skal gøre alt, hvad han kan for at forudse og forhindre skader i at opstå.

Domstolene stiller strenge krav til arbejdsgivernes omsorgspligt over for de ansatte. Kravene er strengere, end de fleste er klar over. Hvis din arbejdsgiver på nogen måde kunne have forhindret ulykken, er der mulighed for erstatning. Hvis ulykken skyldes fejl hos din kollega, er det automatisk din arbejdsgivers ansvar, da denne kommer til at hæfte for den ansvarspådragende handling.

ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADEN

En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og anmeldelsen kan ske af din arbejdsgiver eller af dig selv.

Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring , hvilket sker ved at udfylde en fortrykt blanket, som du og din arbejdsgiver skal underskrive, hvorefter den indsendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)

Selvom det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde skaden, skal du selv sørge for, at din arbejdsgiver rent faktisk har anmeldt det.

Din læge og tandlæge har  pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) så hurtigt som muligt

Du skal være særligt opmærksom på at fristen for at anmelde en arbejdsulykke er ét år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen ét år efter, at du som skadelidt finder ud af, at sygdommen skyldes dit arbejde, og hvis fristen ikke overholdes, risikerer du at miste retten til erstatning.

Hvis en skade er anmeldt for sent, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som udgangspunkt afvise sagen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kan dog se bort fra et-årsfristen, men det kræver særlige omstændigheder. Hvis skaden senere viser sig at være værre end først antaget, således at der for eksempel alligevel er varigt mén eller erhvervsevnetab, kan skaden anmeldes også efter 1 års fristen udløb.

Betingelsen for at  du kan få erstatning for en arbejdsskade er at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har afgjort, om der overhovedet er tale om en arbejdsskade.

VI SIDDER KLAR TIL AT TAGE HÅND OM DIN SAG

Kontakt os på tlf. 8618 1102 og/eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, hvis du har været udsat for en arbejdsskade – vi er specialiserede i arbejdsskader og sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Rådgivning til handicappede og deres familier

Få advokatbistand ved ansøgning om støtte til handicapbil, tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter

Se mere

Patientskade

Lad os hjælpe dig med at søge erstatning, hvis du har været udsat for en patientskade

Se mere

Fritidsskade

Hvis du pådrager dig en skade i fritiden, kan vi hjælpe dig med at søge erstatning

Se mere

Erstatningsret

Er du kommet til skade kan vores advokater hjælpe dig med at få den erstatning du har krav på

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater