Patientskade

Hvis du har været udsat for fejlbehandling, eller en behandling, som har medført urimelige følgeskader, kan du have krav på erstatning. Erstatningen udmåles efter Erstatningsansvarsloven, hvilket tilsvarende gælder for skader, der skyldes lægemidler.

Patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen. En afgørelse fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet og dette ankenævns afgørelser kan prøves ved domstolene.

Patientforsikringsordningen omfatter både offentlige hospitaler, privathospitaler og private klinikker. Alle læger og andre autoriserede sundhedspersoners behandlinger er omfattet af denne særlige ordning.

Sager om patient- og lægemiddelskader er komplekse og kræver indsigt i både lægefaglige og juridiske problemstillinger og selve opgørelsen af krav på godtgørelse og erstatning kan være særdeles vanskelig, og er du tilkendt patientskadeerstatning, indebærer en klage til ankenævnet samtidig altid en risiko for, at du mister retten til hele eller dele af din erstatning.

Det er derfor vores klare anbefaling, at du søger specialiseret advokatbistand, der kan hjælpe dig i et meget komplekst system af klagefrister og risici forbundet med klage samt til behandling af selve sagen med henblik på anerkendelse af skaden og til at sikre en helt korrekt opgørelse af dit krav.

Hos KROMANN advokatfirma har vi oparbejdet en stor erfaring med patientskader, og din sag er derfor i trygge hænder hos vores advokater. Du er altid velkommen til at kontakte os uforpligtende for en drøftelse af din sag.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt vores kompetente advokater og jurister på tlf. 8618 1102 og/eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk hvis du er blevet udsat for en patientskade.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Rådgivning til handicappede og deres familier

Få advokatbistand ved ansøgning om støtte til handicapbil, tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter

Se mere

Erstatningsret

Er du kommet til skade kan vores advokater hjælpe dig med at få den erstatning du har krav på

Se mere

Arbejdsskade

Hvis du er blevet påført en arbejdsskade, er det vigtigt at du reagerer hurtigt og vi kan hjælpe dig

Se mere

Fritidsskade

Hvis du pådrager dig en skade i fritiden, kan vi hjælpe dig med at søge erstatning

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater