Indflytnings- og fraflytningssyn

KROMANN advokatfirma har en bred erfaring indenfor lejeret, og vi kan derfor bistå både lejer og udlejer i tvister omkring lejemålet.

I forbindelse med indflytning i et lejemål, vil en udlejer, der lejer mere end ét beboelsesmål ud, have pligt til at afholde et indflytningssyn. KROMANN advokatfirma anbefaler dog stærkt at der altid afholdes indflytningssyn ved lejemålets begyndelse, da dette som udgangspunkt er til både lejer og udlejers fordel.

HVIS DU ER LEJER

Som lejer er det en fordel at medvirke til et indflytningssyn, da dette er med til at sikre, at du ikke vil hæfte for eventuelle mangler eller slitage, som allerede var til stede ved indflytningen. Desuden skal du være opmærksom på, at hvis udlejeren har pligt til at afholde indflytningssyn, og ikke gør dette, så kan udlejer som udgangspunkt ikke opkræve penge af lejer til istandsættelse ved fraflytning.

Som lejer skal du desuden være opmærksom på, at du indtil 14 dage efter lejemålets begyndelse kan melde eventuelle fejl og mangler til din udlejer. Efter 14 dage mistes retten til at gøre fejl og mangler gældende, hvorfor det er vigtigt at melde eventuelle fejl hurtigt efter indflytning.

Selvom disse indflytningsrapporter udarbejdes, kan der dog stadig forekomme uenigheder og konflikter ved såvel indflytningen som fraflytningen. Hos KROMANN advokatfirma kan vi yde juridisk hjælp i forbindelse med ind- og fraflytningssyn, så det sikres, at alting bliver gennemført korrekt i henhold til lejelovgivningen.

Kontakt KROMANN advokatfirma i dag, hvis du ønsker vejledning i forbindelse med indflytning- eller fraflytningssyn. Vi kan kontaktes på tlf. 8618 1102 og/eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk

HVIS DU ER UDLEJER

Som udlejer har du en række pligter og rettigheder i forbindelse med indflytningen og fraflytningen af dine lejere. Såfremt du udlejer mere en ét lejemål, så har du ifølge lejeloven pligt til at afholde et indflytnings- og fraflytningssyn.

Hvis denne pligt ikke overholdes, vil du ikke kunne gøre et istandsættelseskrav gældende, når lejer fraflytter lejemålet. Dog vil der stadig kunne rejses et erstatningskrav i tilfælde af, at lejer har misligholdt lejemålet

I forbindelse med denne pligt til at afholde et indflytningssyn, er der også en pligt for udlejer til at udarbejde en indflytningsrapport, hvori parterne skal opregne lejemålets stand ved indflytning, samt om der forekommer enkelte mangler, som lejer ikke skal hæfte for ved fraflytning. Der er en række krav til udarbejdelsen af indflytningsrapporten, samt udlevering af denne til lejeren. Hvis ikke disse krav overholdes, kan det medføre at du ikke efterfølgende kan rejse krav mod lejeren. Det er derfor vigtigt at sikre at lejelovens regler overholdes.

I forbindelse med lejerens fraflytning skal der ligeledes udarbejdes en fraflytningsrapport, hvori der aftales hvilke dele af lejemålet som skal istandsættes. Fraflytningsrapporten skal som udgangspunkt underskrives af både lejer og udlejer.

Det er indflytnings- og fraflytningsrapporten som afgør i hvilket omfang du kan kræve istandsættelsen betalt af lejer. Efter istandsættelsen skal der udarbejdes en flytteopgørelse, som der indeholder omkostningerne til istandsættelse samt eventuelle lejerestancer. Der er strenge regler og tidsfrister for flytteopgørelsen, og manglende iagttagelse heraf kan medføre at udlejer mister sit krav mod lejer.

Reglerne om indflytning og fraflytning efter lejeloven kan være meget forvirrende, derfor står vi hos KROMANN advokatfirma klar til at rådgive dig om alle aspekterne ved udlejning. Vi kan bistå med udarbejdelse af indflytnings- og fraflytningsrapport, samt flytteopgørelsen. Desuden kan vi repræsentere dig ved huslejenævnet eller boligretten, såfremt der opstår tvister mellem dig og din lejer

KONTAKT OS I DAG

Ring til os på 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, hvis du skal bruge bistand i forbindelse med dit lejemål.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Ophævelse af lejemål

Vi repræsenterer både lejer og udlejer i sager om ophævelse af lejemål

Se mere

Udsættelse af lejemål

Hvis lejer ikke fraflytter et lejemål frivilligt, kan vi bistå med at udsætte lejer af lejemålet

Se mere

Lejekontrakter

Få hjælp til udarbejdelsen af lejekontrakt, både som privat og som erhvervsdrivende

Se mere

Lejefastsættelse og depositum

Vi kan hjælpe med lejefastsættelsen, så du ikke pludselig skal betale tilbage.

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater