Ophævelse af lejemål

Udlejer kan i visse tilfælde ophæve eller opsige lejekontrakten.

Ophævelse kan bl.a. skyldes manglende betaling af leje, misligholdelse af god skik og orden, lejers påføring af skade på det lejede eller lejers overladelse af det lejede til andre.

Opsigelse kan ligeledes ske, hvis udlejer ønsker at bebo det lejede, hvis der alene udlejes et enkeltværelse, eller ved mindre overtrædelser af god skik og orden m.v.

Det er ved ophævelse og opsigelse vigtigt, at der gives et påkrav eller en meddelelse til lejer, som opfylder en række formkrav og indholdskrav. Hvis disse krav ikke er opfyldt, har lejer fortsat ret til at bebo det lejede. 

Hos KROMANN advokatfirma hjælper vi udlejer med at ophæve eller opsige en lejekontrakt. Vi repræsenterer desuden både lejer og udlejer i tvister vedrørende udsættelse af lejemål ved Boligretten.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt KROMANN advokatfirma på 8618 1102 og/eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, såfremt du ønsker rådgivning vedrørende ophævelse eller opsigelse af lejemål.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Udsættelse af lejemål

Hvis lejer ikke fraflytter et lejemål frivilligt, kan vi bistå med at udsætte lejer af lejemålet

Se mere

Lejekontrakter

Få hjælp til udarbejdelsen af lejekontrakt, både som privat og som erhvervsdrivende

Se mere

INDFLYTNING- OG FRAFLYTNINGSSYN

Uanset om du er lejer eller udlejer er det vigtigt at være opmærksom på reglerne om syn

Se mere

Lejefastsættelse og depositum

Vi kan hjælpe med lejefastsættelsen, så du ikke pludselig skal betale tilbage.

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater