Udlevering af barn

Har du ikke fået udleveret dit barn til samvær, så kan KROMANN advokatfirma hjælpe dig med at få gennemført samværet. KROMANN advokatfirma er specialiseret i familieret, og vi har ydet rådgivning og bistand i utallige sager om udlevering af barn, også kaldet tvangsfuldbyrdelsessager.

Processen med tvangsfuldbyrdelsessager

For at myndighederne kan hjælpe dig med at få samværet gennemført, kræver det, at du har enten en afgørelse eller en skriftlig aftale om samvær med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, hvor det fremgår hvilke dage og tidspunkter, som samværet skal finde sted.

Når en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges vil retten i første omgang forsøge at opnå enighed mellem parterne om samværet. Hvis ikke det lykkedes, kan retten beslutte at tvangsfuldbyrde samværet. Tvangsfuldbyrdelsen kan ske ved at den forælder, der ikke udleverer barnet, pålægges tvangsbøder, eller tilbageholdes i retten, mens den anden forældre henter børnene. I særlige situationer kan retten beslutte at børnene skal afhentes med politiets bistand. Familieretten vil dog oftest søge at opnå den løsning, som er mindst indgribende for børnene.

I nogle situationer kan retten dog beslutte at samværet ikke skal tvangsfuldbyrdes, og barnet derfor ikke skal udleveres. Hvis det vurderes, at det ikke er til barnets bedste at gennemføre samværet, kan familieretten afvise at tvangsfuldbyrde samværet.

FInd den rette advokat

I en tvangsfuldbyrdelsessag vil der derfor ofte være forhold, som taler for og imod udleveringen af barnet. Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring med at repræsentere både forældre, som ønsker samværet fuldbyrdet, samt forældre, som tilbageholder barnet fra samvær.

Hvis dit barn bliver tilbageholdt fra samvær, er det anbefalingen at du hurtigst muligt anlægger en tvangsfuldbyrdelsessag, således at samværet kan genetableres. Kontakt derfor KROMANN advokatfirma hurtigst muligt på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk.

Hvis du derimod tilbageholder dit barn, fordi du frygter at samværet ikke er til barnets bedste, kan KROMANN advokatfirma repræsentere dig ved en eventuel tvangsfuldbyrdelsessag, og bistå med at fremhæve de bekymrende forhold omkring samværet. Vores advokater har et indgående kendskab til sager om udlevering af børn, og vi kan derfor med ekspertise vejlede dig i din retsstilling og sagens forløb.

KAN DIN SAMVÆRSAFTALE IKKE FULDBYRDES?

Hvis ikke I har en samværsaftale, der kan fuldbyrdes, kan det være nødvendigt at kontakte Familieretshuset, som kan hjælpe med at få fastsæt samværet enten i en skriftlig aftale eller ved afgørelse.

Lykkedes det jer ikke at blive enige om samværet ved Familieretshuset, kan Familieretshuset enten træffe afgørelse i sagen, eller sende sagen videre til Familieretten.

KROMANN advokatfirma står klar til at hjælpe dig under hele processen, så du kan få den skriftlige aftale eller afgørelse, der sikrer dig samværet med dit barn. KROMANN advokatfirma har 20 års erfaring med børnesager, og vi er derfor specialister indenfor netop sager om fastsættelse af samvær.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt KROMANN advokatfirma i dag på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk for at høre, hvordan vi kan bistå netop dig i din sag om samvær med dit barn.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Samvær

Vi har mange års erfaring og kan repræsentere dig i samværssager i Familieretshuset og i retten

Se mere

Børnebortførelse

Har du mistanke om at dit barn er under børnebortførelse skal der handles hurtigt og effektivt

Se mere

Bopæl

Vi kan hjælpe dig der er indkaldt til møde i Familieretshuset og føre din sag om bopæl i retten

Se mere

Forældremyndighed

Vi er et af landets førende advokatfirmaer inden for sager om forældremyndighed.

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater