Fremmedadoption

Fremmedadoption er den mest komplicerede af de oplistede adoptionstyper, idet en sådan adoption kræver, at man er godkendt som adoptant. For at blive godkendt skal man igennem et undersøgelses- og uddannelsesforløb, som er opdelt i 4 faser. Endvidere findes der forskellige former for godkendelse, herunder godkendelse til et konkret barn, generel godkendelse og udvidet godkendelse.

For det første skal det undersøges om adoptanten opfylder de generelle betingelser, herunder blandt andet kravene til alder, helbred, bolig og økonomi. Herefter skal man gennemgå et adoptionskursus, hvorefter dine/jeres individuelle ressourcer undersøges. Hvorvidt man opfylder kravene til individuelle ressourcer er en konkret vurdering. Afslutningsvist vil man modtage rådgivning både før og efter adoptionen.

Selve adoptionsprocessen er langvarig og tidskrævende. Der er mange betingelser, som skal være opfyldt, dokumenter, der skal indleveres, og tidsfrister, der skal overholdes. KROMANN advokatfirma kan hjælpe jer igennem processen, så I trygt kan fokusere på at skabe jeres nye familie.

Vi kan blandt andet bistå med følgende

  • Vurdering af betingelserne og om disse er opfyldte,
  • Udarbejdelse af ansøgning om godkendelse som adoptant,
  • Indhentelse af relevante oplysninger for godkendelsen,
  • Korrespondance med Familieretshuset,
  • Overholdelse af tidsfrister,
  • Vejledning igennem processen,
  • Ansøgning om adoptionstilskud
  • Klage over afgørelse truffet af adoptionssamrådet.

Hvis I går med tanker om en fremmedadoption, så kontakt os i dag på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk, og så står vi klar til at vejlede jer.

AFSLAG PÅ GODKENDELSE SOM ADOPTANT

Hvis I har fået afslag på at blive godkendt som adoptant, kan vi bistå jer i en eventuel klage over afgørelsen.

En afgørelse truffet af adoptionssamrådet kan påklages til adoptionsnævnet, mens en afgørelse truffet af Familieretshuset kan påklages til ankestyrelsen.

Hvis I har fået afslag, er det vigtigt at I snarest søger rådgivning, da der oftest vil være fastsat en klagefrist. Kontakt os derfor på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk, så vi kan repræsentere jer i klagesagen. På denne måde får I de bedste forudsætninger for at få afgørelsen ændret.

Du kan læse mere om de øvrige former for adoption på siderne nedenfor

Familie- og stedbarnsadoption

Hvis du skal adoptere et familiemedlem, stedbarn eller plejebarn kan vi bistå dig.

Se mere

Bortadoption

Hvis du går med tanker om at bortadoptere dit barn, kan vi rådgive om din retsstilling

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater