Adoption

Når man adopterer et barn, bliver man i alle henseender juridiske forældre til barnet. Dette indebærer blandt andet at barnet arver på lige fod med biologiske børn, forældrene får en forsørgelsespligt over barnet, ligesom man som forældre som udgangspunkt har ret til del i forældremyndigheden, samt samvær med barnet. I forbindelse med adoptionen har barnet ikke længere en juridisk tilknytning til sine biologiske forældre.

En adoption er en besværlig proces, som medfører flere forskellige trin og mange krav, som adoptivforældrene, også kaldet adoptanterne, skal opfylde. Hvilke krav adoptanterne skal opfylde, afhænger af hvilken type adoption, der er tale om. Hos KROMANN advokatfirma kan vi vejlede om de forskellige typer af adoption, ligesom vi kan bistå dig i forbindelse med ansøgningen og processen.

Overordnet set findes fire forskellige typer af adoption:

  • Fremmedadoption, hvor der adopteres et fremmed barn, enten nationalt eller internationalt,
  • Familieadoption, hvor der adopteres et barn som adoptanterne har familiemæssig eller anden kvalificeret tilknytning til,
  • Stedbarnsadoption, hvor adoptanten adopterer sin ægtefælles eller samlevers barn,
  • Bortadoption, hvor barnets biologiske forældre vælger at bortadoptere barnet.

Foruden de ovennævnte adoptionstyper findes også tvangsadoption. Tvangsadoption betegner de tilfælde, hvor et barn adopteres væk fra sine forældre uden forældrenes samtykke. Du kan læse mere om denne adoptionstype her.

Du kan læse mere om de forskellige typer adoption, samt hvordan KROMANN advokatfirma kan hjælpe netop dig, på siderne nedenfor.

Fremmedadoption

Få hjælp og vejledning, når du skal godkendes som adoptant

Se mere

Familie- og stedbarnsadoption

Hvis du skal adoptere et familiemedlem, stedbarn eller plejebarn kan vi bistå dig.

Se mere

Bortadoption

Hvis du går med tanker om at bortadoptere dit barn, kan vi rådgive om din retsstilling

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater