Familie- og stedbarnsadoption

Når du har en familiemæssig eller kvalificeret tilknytning til barnet, kan man i nogle tilfælde fravige kravene til adoptivforældrene. Du kan læse mere om familieadoption og stedbarnsadoption nedenfor.

FAMILIEADOPTION

Hvis du har en familiemæssig tilknytning til det barn, som du ønsker at adoptere, kan der ske en såkaldt familieadoption. Endvidere kan der ske en familieadoption, hvis du på anden måde har en kvalificeret tilknytning til barnet, eksempelvis hvis barnet er dit plejebarn.

En familieadoption har de samme retsvirkninger som en normal adoption. Dette betyder således at barnet ikke længere har en retlig relation til sine biologiske forældre, ligesom adoptivforældrene fremover vil være barnets forældre i alle henseender.

Ved familieadoption er der ikke krav om, at den der ønsker at adoptere, skal være godkendt som adoptant. Kravene er således mindre omfattende end en fremmedadoption, men der er dog stadig en række krav, som skal være opfyldt.

Hvilke betingelser der skal være opfyldt, afhænger af flere forhold, herunder din tilknytning til barnet, om barnet er over eller under 18 år, samt alderen på barnet. Desuden er udgangspunktet at barnets forældre skal samtykke til adoptionen.

Vi kan vejlede jer omkring processen og bistå jer i forbindelse med udarbejdelse og indlevering af ansøgningen, samt repræsentere jer ved Familieretshuset.

STEDBARNSADOPTION

Hvis du har en ægtefælle eller en samlever, som har særbørn, har du i nogle tilfælde mulighed for at adoptere barnet.

Ligesom ved familieadoption, behøver man ikke at være godkendt som adoptant, for at kunne adoptere sin ægtefælle eller samlevers særbarn. Det er både muligt at adoptere et barn over og under 18 år.

Som udgangspunkt skal du være fyldt 25 år, og være mindst 14 år ældre end barnet, før du kan adoptere det. Herudover skal du som udgangspunkt have boet med barnet i over 2 ½ år, samt at I har haft et stabilt samliv. Hvis barnet er under 18 år, skal barnets forældre ligeledes som udgangspunkt samtykke til adoptionen.

Betingelserne er forskellige afhængigt af om barnet er over eller under 18 år. Ligeledes kan man i nogle situationer fravige de enkelte krav, ligesom der kan være andre faktorer, som påvirker muligheden for at adoptere, herunder barnets alder eller om barnet har søskende.

Hos KROMANN advokatfirma kan vi rådgive jer om adoptionsprocessen fra start til slut. Vi kan bistå med udarbejdelsen af ansøgning om stedbarnsadoption og varetage korrespondancen med Familieretshuset.

Kontakt KROMANN advokatfirma i dag, hvis du ønsker vejledning i forbindelse med jeres stedbarnsadoption. Vi kan kontaktes på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk

KLAGE OVER AFGØRELSE OM ADOPTION

Når Familieretshuset træffer afgørelse om stedbarns- eller familieadoption, kan afgørelsen påklages til ankestyrelsen. KROMANN advokatfirma kan bistå dig med udarbejdelse af klagen samt repræsentere dig under sagens behandling ved ankestyrelsen.

Hvis du ønsker at påklage en afgørelse truffet ved Familieretshuset, er det vigtigt at du reagerer hurtigt, da der oftest vil være fastsat en klagefrist. Kontakt derfor KROMANN advokatfirma i dag på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk, så vi kan vejlede dig om den bedste løsning i netop din situation.

KONTAKT OS I DAG

Hvis du overvejer en familie- eller stedbarnsadoption, så kontakt os i dag på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk

Du kan læse mere om de andre adoptionsformer på siderne nedenfor

Fremmedadoption

Få hjælp og vejledning, når du skal godkendes som adoptant

Se mere

Bortadoption

Hvis du går med tanker om at bortadoptere dit barn, kan vi rådgive om din retsstilling

Se mere

Tvangsadoption

Hvis kommunen vil tvangsbortadoptere dit barn, er det vigtigt med en erfaren advokat ved din side

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater