Fejl og mangler

Når man køber en varer, har man ret til at den købte genstand leveres uden fejl og mangler. Hvorvidt der er tale om en mangel, samt om du kan gøre manglen gældende overfor sælgeren, afhænger dog af flere forskellige forhold.

HVORNÅR ER DER TALE OM EN MANGEL

En vare lider af mangler, hvis den ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis den ikke lever op til, hvad køberen med rette kunne forudsætte. Om en genstand er mangelfuld afhænger således i høj grad af, hvad der er aftalt mellem parterne i forbindelse med indgåelse af købsaftalen. Hvis der i forbindelse med aftalen er oplyst om eventuelle mangler ved genstanden, og disse accepteres, vil der således ikke forelægge en mangel i køberetlig forstand, da varen i så fald vil svare til det aftalte. Hvis der forekommer mangler ud over det oplyste, vil man dog fortsat kunne gøre disse gældende.

Hvis man har en skriftlig købsaftale, vil man ud fra den skriftlige kontrakt kunne vurdere, om varen lever op til det aftalte. Det er derfor oftest en god ide at udarbejde en udførlig, skriftlig kontrakt ved indgåelse af købet, således at der ikke efterfølgende opstår tvivl om hvilken stand, som varen skal leveres i, samt så du kan dokumentere, at varen ikke lever op til det aftalte.

Hvis ikke der er indgået en skriftlig købsaftale, vil den mundtlige aftale blive afgørende for hvorvidt der forelægger en mangel. Hvis der har været skriftlig korrespondance mellem parterne, kan man ligeledes inddrage dette. Uden en skriftlig købskontrakt er det dog mere vanskeligt at vurdere, præcis hvornår der forelægger en mangel.

Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring indenfor køberet, og vi kan derfor bistå med udarbejdelsen af en udførlig købskontrakt, så du er sikret bedst muligt i tilfælde af mangler. Du kan læse mere om vores bistand ved købekontrakter her.

HVIS DU HAR KØBT EN MANGELFULD VARE

Hvis du som køber har modtaget en mangelfuld vare, kan du have forskellige rettigheder, også kaldet misligholdelsesbeføjelser. Afhængig af typen af købet og manglens væsentlighed kan man enten have ret til at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, erstatning eller omlevering. Hvis manglen er væsentlig, kan du også have ret til at ophæve købet. Hos KROMANN advokatfirma kan vi hjælpe dig med at belyse dine rettigheder samt forfølge dem hos sælgeren.

Hvis man modtager en mangelfuld vare, er det vigtigt at reklamere hurtigt over for sælgeren, så snart manglen opdages. Afhængig af typen af købet, kan reklamationsfristerne være meget strenge, og det er derfor vigtigt, at man reagerer hurtigt, når man bliver bekendt med en mangel. Hvis man ikke overholder reklamationsfristen, kan man nemlig risikere at miste sine misligholdelsesbeføjelser. Hvis du skulle have modtaget en mangelfuld varer, er det derfor vigtigt at du reagerer hurtigt, så du ikke mister et eventuelt krav på ophævelse, omlevering, afhjælpning eller erstatning.

Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring indenfor køberet, og vi kan derfor bistå dig, der har modtaget en mangelfuld vare. Vi kan vejlede omkring dine rettigheder, og hjælpe med at gøre kravet gældende overfor sælgeren. Hvis ikke tvisten kan løses mellem parterne, kan vi ligeledes tage sagen videre i retten.

HVIS DU ER SÆLGER

Hvis du som sælger bliver mødt med et krav i anledning af leveringen af mangelfulde varer, kan det ligeledes være en god idé at rådføre dig ved en advokat. Hvorvidt der forelægger en mangel afhænger af en konkret vurdering, ligesom man skal være opmærksom på hvornår manglen er opstået. KROMANN Advokatfirma står klar til at hjælpe dig med at afværge eventuelle krav, ligesom vi kan repræsentere dig ved retten, såfremt sagen tages videre.

KONTAKT OS I DAG

Ring til os på telefon tlf. 8618 1102 og/eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, såfremt du har brug for bistand i forbindelse med modtagelsen eller leveringen af en mangelfuld vare.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Købsaftaler

Når der udarbejdes en skriftlig købskontrakt sikrer du, at der ikke opstår tvivl om dine rettigheder

Se mere

Forsinkelse og bortkomne varer

Vi kan derfor vejlede dig, hvis en vare bliver forsinket eller ikke kommer frem

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater