Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Forsinkelse og bortkomne varer

Forsinkelse indtræder, når en varer ikke leveres på det aftalte tidspunkt, eller hvis varen slet ikke leveres. Ligeledes er der tale om forsinkelse, hvis det er aftalt at køberen skal afhente varen, og denne ikke gør det.

HVIS DU ER KØBER

Som køber af en vare, har du ret til at modtage genstanden på det aftalte leveringstidspunkt. Hvis du ikke modtager varen i rette tid, eller hvis du slet ikke modtager varen, foreligger der forsinkelse.

Du kan have forskellige misligholdelsesbeføjelser i anledning af sælgerens forsinkelse med varen. Du kan have ret til at tilbageholde købesummen, ligesom du som køber har valget mellem at fastholde købet, dvs. at forlange genstanden leveret, og at ophæve købet, hvis forsinkelsen er væsentlig. Derudover kan du have ret til at kræve erstatning, uafhængigt af om købet fastholdes eller hæves, hvis du har lidt et tab i anledning af forsinkelsen.

For at bevare misligholdelsesbeføjelserne, er det vigtigt at man reklamerer over for sælgeren i rette tid. Man skal reklamere over for sælger, hvis man ønsker at ændre status quo. Dette indebærer, at såfremt der ikke er sket levering og du ønsker at fastholde købet, skal du reklamere over for sælger. Hvis der er omvendt er sket levering af varen, men dette er sket for sent, og du ønsker at hæve købet og/eller kræve erstatning, skal du også reklamere over for sælger. 

Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring indenfor køberet, og vi kan derfor vejlede dig, hvis du oplever at en vare bliver forsinket eller ikke kommer frem. Vi kan vejlede omkring dine rettigheder, samt bistå med at fremsætte krav til sælgeren og varetage korrespondancen hermed. Hvis tvisten ikke kan løses, kan vi ligeledes føre sagen videre i retten.

HVIS DU ER SÆLGER

Hvis du som sælger bliver mødt med et krav i anledning af forsinket eller manglende levering af varer, kan det ligeledes være en god idé at antage en advokat til at varetage sagen. I nogle situationer kan du nemlig fritages for ansvaret, ligesom køber kan have mistet retten til at gøre et krav gældende. Det er derfor vigtigt, at du har en kyndig rådgiver ved din side.

Hvis forsinkelsen skyldes køberens forhold, vil dette ligeledes påvirke dit ansvar. Køberen har som udgangspunkt ikke ret til at rejse et krav i forbindelse med forsinkelsen, hvis forsinkelsen skyldes køberens egne forhold. Dette kan eksempelvis være hvis I har aftalt, at køber skulle afhente varen og undlader at gøre det. Det kan også være hvis køberen uretmæssigt har afvist at modtage varen, eller hvis du som sælger har haft standsningsret grundet manglende betaling.

Hos KROMANN advokatfirma har vi stor erfaring indenfor køberet, og vi kan derfor rådgive dig, hvis du bliver mødt af krav fra sælger. Hvis forsinkelsen skyldes købers forhold, kan vi ligeledes vejlede dig om dine rettigheder og pligter overfor køberen. Endvidere kan vi repræsentere dig ved retten, hvis det skulle blive nødvendigt.

KONTAKT OS I DAG

Ring til os på telefon 8618 1102 og/eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk, såfremt du har brug for bistand i anledning af forsinkelse ved varekøb.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Købsaftaler

Når der udarbejdes en skriftlig købskontrakt sikrer du, at der ikke opstår tvivl om dine rettigheder

Se mere

Fejl og mangler

Når man køber en varer, har man ret til at den købte genstand leveres uden fejl og mangler.

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater