Ansættelseskontrakter

Når du ansætter en ny medarbejder skal du som arbejdsgiver være sikker på, at ansættelseskontrakten lever op til alle gældende krav i lovgivningen og at ansættelseskontrakten informerer om alle forhold og vilkår for ansættelsen.

Vores advokater har erfaring med både standardkontrakter, personlige kontrakter, funktionær- og ikke-funktionærkontrakter, kontrakter for overenskomstansatte og direktørkontrakter.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med din virksomheds ansættelseskontrakter eller står du med en ansættelsesretlig problemstilling, kontakt da KROMANN advokatfirma på 8618 1102.

Ansættelsesretlige klausuler

Hvis du er arbejdsgiver har du mulighed for at indgå aftaler med medarbejdere, som kan betyde, at det er nemmere at holde på medarbejderen. Det kan eksempelvis ske ved at aftale en konkurrence-, kunde- eller uddannelsesklausul med den pågældende medarbejder.

Det kan være en udfordring for din virksomhed, hvis nøglearbejdere forlader din virksomhed, og eksempelvis tager ansættelse hos en konkurrerende virksomhed. Dette kan betyde, at du ikke bare mister kunder, men også, at du skal bruge tid og økonomi på at lære en ny medarbejder op.

Klausulen er en aftale mellem dig som arbejdsgiver og medarbejderen om en række aftalte vilkår. Der gælder imidlertid en lang række regler for, hvad en klausul skal indeholde, og hvad der kræves, for at klausulen er gyldig. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning i forbindelse med indgåelse af de nævnte aftaler.

KROMANN advokatfirmas advokater er specialiserede  i at give dig den bedst mulige rådgivning om netop udarbejdelse af både konkurrence-, kunde- og uddannelsesklausuler.

Ferie- og feriefridage

Lønmodtagere har ifølge ferieloven krav på 5 ugers ferie. Det betyder, at en lønmodtager enten har krav på ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse.

Mange har en såkaldt 6. ferieuge eller feriefridage. Den 6. ferieuge er ikke et lovkrav, men er noget man enten har aftalt individuelt, eller også kan det følge af en for ansættelsen gældende overenskomst.

Det skal skrives ind i ansættelseskontrakten, om lønmodtageren har krav på ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Er dette udeladt risikerer du som arbejdsgiver at skulle betale en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. 

Ferie optjenes i kalenderåret. Det kaldes optjeningsåret. Den optjente ferie kan afholdes fra den 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret til og med den 30. april det følgende år. Denne periode kaldes ferieåret.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Det betyder, at man fremover kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.  Følger det ikke af en overenskomst, har en lønmodtager ikke krav på en 6. ferieuge.

KONTAKT OS I DAG

Ring i dag til KROMANN advokatfirma og få hjælp til udarbejdelse af din virksomheds ansættelseskontrakter, så du undgår at skulle betale for fejl – ring på 86181102.

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Løn under sygdom

Læs om dine medarbejderes krav om løn under sygdom

Se mere

Advarsel, opsigelse og bortvisning

Hvis du skal give eller har fået sanktion, er det vigtigt at det sker juridisk korrekt.

Se mere

Langtidssyge medarbejdere

Juridisk rådgivning i forbindelse med langtidssyge medarbejdere

Se mere

Fratrædelsesaftaler

Det er vigtigt at være opmærksom på lovmæssige begrænsninger, når man indgår en fratrædelsesaftale

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater