Samejeoverenskomster

Hvis I er to eller flere personer, som overvejer at købe ejendom sammen, er det en god ide at lave en samejeoverenskomst. En sådan aftale er eksempelvis relevant, hvis I som forældre skal eje en del af jeres barns ejendom, eller hvis I som ugifte samlevende overvejer at købe ejendom. 

Har man ikke en samejeoverenskomst kan der opstå mange udfordringer, hvis man på et senere tidspunkt ophæver samlivet, eller af andre årsager ønsker samejet ophævet. Dette kan medføre at det bliver vanskeligt at få ejendommen solgt, ligesom der kan opstå tvister omkring ejendommens økonomiske forhold. Husk derfor altid en samejeoverenskomst, når I beslutter at erhverve en ejendom i sameje.

HVAD ER EN SAMEJEOVERENSKOMST

En samejeoverenskomst er en skriftlig kontrakt mellem to eller flere personer, som definerer samejeforholdet, herunder blandt andet hvor stor en del af ejendommen hver part ejer, samt hver parts rettigheder og forpligtelser i forbindelse med samejet.

Samejeoverenskomsten kan regulere hvordan omkostningerne til ejendommen skal deles mellem parterne, samt hvordan provenuet skal deles efter et eventuelt salg. Samejeoverenskomsten er særligt god at have i de tilfælde, hvor den ene part har erlagt flere midler end den anden, da boligen blev købt. Uden en samejeoverenskomst vil udgangspunktet nemlig være, at man skal dele overskuddet ligeligt i forbindelse med et salg.

En samejeoverenskomst kan ligeledes regulere blandt andet hvordan man kommer ud af et sameje. Det kan enten være ved at boligen sælges, eller ved at den ene part overtager boligen. I begge tilfælde skal der i kontrakten tages højde for, hvordan dette skal foregå. I forbindelse med et salg, kan det eksempelvis være skrevet ind i kontrakten, at to uvildige ejendomsmæglere skal vurdere ejendommens værdi. 

Det er altid en god idé at oprette en samejeoverenskomst i forbindelse med et fælles boligkøb, uanset om man erhverver en bolig med sin samlever, familie eller venner, da dette kan afværge fremtidige konflikter.

Hos KROMANN advokatfirma kan vi assistere med udarbejdelsen af en sådan aftale, og rådgive om, hvordan I på den bedste måde får beskyttet alles interesser.

Vi har desuden erfaring med både køb af fast ejendom samt udarbejdelse af testamenter, hvorfor vi kan lave en samlet løsning i forbindelse med jeres boligkøb. På denne måde vi sikre alle parters retsstilling i tilfælde af samlivsophævelse, uenigheder, dødsfald eller andet.

KONTAKT OS I DAG

Ring til os på 8618 1102 eller send en mail til kontakt@advokatkromann.dk og vi hjælper dig sikkert igennem bolighandelens mange faser!

Du kan læse mere om relaterede emner nedenfor

Boligkøb

Vi er specialiserede i køb af fast ejendom og kan hjælpe dig igennem alle handlens mange faser

Se mere

Boligsalg

Som din specialist i fast ejendom kan vi hjælpe dig med handlen, når du sælger din ejerbolig

Se mere

Familiehandel og forældrekøb

Vi rådgiver om familieoverdragelse og forældrekøb af fast ejendom til børn og nærtstående

Se mere

Testamente

Opret testamente og bestem selv hvem arv skal tilfalde ved død og om arv skal være særeje for børn

Se mere

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater