Gældsinddrivelse og inkasso

Hvordan får du penge tilbage, som du har til gode? Står du med problematisk skyldner, så hjælper vores advokater med din sag, og kæmper for, at du får dit tilgodehavende tilbage.

INKASSO

Hvis du har en ubetalt faktura eller andet tilgodehavende, som du ønsker hjælp med at inddrive, bliver du nødt til at overholde en række regler for inkasso, herunder såkaldt "god inkassoskik". Yderligere skal du i mange situationer have din sag i fogedretten med henblik på inddrivelse. KROMANN Advokatfirmas advokater har stor erfaring med alle aspekter af gældsinddrivelse, og bistår i alt fra den indledende dialog med skyldner til sagens behandling i fogedretten. Vi kender reglerne, herunder de bedste muligheder for, at dit tilgodehavende kommer tilbage, hvorfor du trygt kan overlade din sag til os.

AFDRAGSORDNING

Hvis du har et tilgodehavende, men bliver mødt med en skyldner som ikke kan betale, så bør du overveje at indgå en afdragsordning. Fordelen er, at du indgår en mindelig aftale med skyldner om at betale det skyldige beløb i løbende afdrag, hvilket er mindre indgribende for skyldneren. KROMANN Advokatfirma kan bistå med at udforme afdragsordningen, så den passer til jeres kriterier.

BETALINGSPÅKRAV OG MØDE I FOGEDRETTEN

Det kan i mange situationer være en fordel at indlevere et betalingspåkrav til fogedretten. Betalingspåkravet er et dokument, som en kreditor indleverer til fogedretten for at starte en forenklet inkassoproces op, hvilket bl.a. afbryder forældelse, så du ikke fortaber dit krav.

Et betalingspåkrav bliver ofte fulgt op med et møde i fogedretten, hvor skyldner bliver indkaldt med henblik på at afdække mulighederne for betaling. Såfremt skyldner ikke kan betale dit tilgodehavende, så vil mulighederne for f.eks. udlæg blive afdækket. KROMANN Advokatfirma kan bistå med udformningen af betalingspåkrav samt møde i fogedretten, så du er sikker på, at du bliver repræsenteret bedst muligt.

UDLÆG

Som kreditor kan du have ret til udlæg i skyldners aktiver. Dette kræver, at sagen har været forbi fogedretten, og at skyldner rent faktisk har aktiver, som kan danne grundlag for udlæg.

KROMANN Advokatfirma bistår gerne med en nærmere undersøgelse af dine muligheder for at få udlæg i skyldners aktiver. Bemærk dog, at nogle genstande, som i juraens verden omtales som “trangsbeneficium” ikke kan danne grundlag for udlæg. Kontakt os endelig for en drøftelse af dine muligheder.

TVANGSAUKTION

Har du fået udlæg eller pant i skyldners aktiver og betaler denne ikke sin gæld, så kan der være mulighed for at iværksætte en tvangsauktion, og via denne vej få dit tilgodehavende.

KROMANN Advokatfirma bistår gerne med en nærmere undersøgelse af dine muligheder for tvangsauktion. 

VORES RÅDGIVNING OMFATTER BLANDT ANDET:

  • Generel rådgivning og sparring om inkasso og fogedret
  • Gennemgang af din sag
  • Fortolkning og vurdering af dit tilgodehavende og/eller fundament
  • Håndtering af evt. tvister eller forhandlinger
  • Foretagelse af udlæg
  • Gennemførelse af tvangsauktioner mv.
  • Repræsentation ved sager i fogedretten
  • Voldgiftssager
  • Retssager

KONTAKT OS I DAG

Har du brug for rådgivning, så kontakt os i dag på telefon 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk

Du kan læse mere om relaterede emner på siderne nedenfor

Gældsbrev

Har du brug for at oprette et gældsbrev, så er vi de rette til at hjælpe dig professionelt hermed.

Se mere

Retssager og tvister

Med møderet for Højesteret hjælper vi dig, der er blevet stævnet, eller selv vil anlægge en sag

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater