Faderskab

Hvis du står i en tvist omkring faderskab, kan KROMANN advokatfirma rådgive omkring dine muligheder og sagsprocessen. Vi har ført mange sager om faderskab ved Familieretshuset og familieretten, og vi har derfor stor erfaring indenfor området. Vi kan både hjælpe dig, der ønsker at blive registreret som far til et barn, og dig, som er gravid med et barn og står overfor en faderskabssag. Desuden har vi erfaring med genoptagelse af faderskabssager.

HVEM REGISTRERES SOM BARNETS FAR?

I dansk ret bygger det retlige forældreskab som udgangspunkt på det biologiske forældreskab.

Når en mand registreres som barnets retlige far, medfører det en række rettigheder og pligter, herunder blandt andet ret til forældremyndighed og samvær, arveret og forsørgelsespligt. Disse rettigheder og pligter har den biologiske far som udgangspunkt ikke, hvis han ikke registreres som barnets retlige far.

Når et barn fødes af en gift kvinde, bliver hendes ægtemand som udgangspunkt automatisk registreret som far til barnet. Situationen er dog lidt en anden, hvis et barn fødes af en ugift kvinde.

For at blive anset som far til en ugift kvindes barn, skal man sammen med moderen underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring. Der er også en mulighed at anerkende faderskabet til barnet ved at indsende en erklæring herom til Familieretshuset.

UENIGHED OM FADERSKABET

Hvis der er uenighed omkring faderskabet, vil Familieretshuset automatisk rejse en faderskabssag i forbindelse med barnets fødsel. Hvis der mod forventning ikke automatisk rejses en faderskabssag, kan man ansøge Familieretshuset om at starte en faderskabssag. I forbindelse med en faderskabssag vil moderen til barnet skulle oplyse, hvem der kan være far til barnet.

Familieretshuset kan enten træffe afgørelse i sagen eller sende sagen videre til familieretten. KROMANN advokatfirma kan bistå dig i en eventuel sag om faderskab ved Familieretshuset eller familieretten, ligesom vi kan hjælpe med at ansøge om iværksættelse af en faderskabssag.

Desuden er vi specialister indenfor forældremyndighed, bopæl og samvær, og vi kan derfor hjælpe dig videre i sagen om dit barn, efter faderskabet er etableret.

HVIS DER ER REGISTRERET EN FAR

Hvis der allerede er registreret en far til barnet, og man ønsker at dette skal ændres, vil man skulle søge om genoptagelse af faderskabet. Det kan du læse mere om her, eller ved at klikke på siden nedenfor.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt os på tlf. 8618 1102 eller på mail kontakt@advokatkromann.dk, hvis du har brug for bistand eller rådgivning i en sag om faderskab.

Genoptagelse af faderskab

Vi har erfaring med genoptagelse af faderskabssager både ved Familieretshuset og ved retten

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater