Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.

Årsagen til at dette nævn findes er, at hjælpe børn og unge til et liv uden kriminalitet og at forebygge kriminalitet blandt unge.  

Er du under 18 år og bliver sigtet eller tiltalt i en straffesag, underretter politiet dine forældre om sigtelsen af dig. Politiet underretter også de sociale myndigheder i din kommune.

Er du 10-14 år?

I disse tilfælde er det politiet der henviser din sag til nævnet. Hvis politiet mistænker dig for at have begået kriminalitet, og politiet ville have sigtet dig, hvis du var over 15 år, kan politiet i stedet sende din sag til behandling i nævnet.  

Er du 15-17 år?

Når din straffesag bliver behandlet ved domstolene, kan dommeren beslutte, at sagen også skal behandles i nævnet. I tilfælde hvor du får en betinget fængselsstraf, kan dommen indeholde et vilkår om nævnsbehandling. Hvis du skal afsone en fængselsstraf, kan det være, at du kort tid før din løsladelse også skal have din sag behandlet i nævnet.

Du kan således, hvis du begår kriminalitet, både få en straf i retten og nævnet kan så samtidig fastsætte foranstaltninger, der kan hjælpe dig til et liv uden kriminalitet.

Ungefaglig undersøgelse

Når din sag bliver henvist til nævnsbehandling, er det kommunen, der skal oplyse sagen og komme med en indstilling til nævnet om, hvordan sagen bør afgøres. Undersøgelsen danner baggrund for nævnets afgørelse i sagen.

En repræsentant fra de sociale myndigheder får adgang til at overvære afhøringen af dig hos politiet og i retten, og i nogle tilfælde kan dine forældre også være til stede under en afhøring. Dine forældre skal som udgangspunkt være til stede i retten, når selve straffesagen afholdes. Du har ret til ikke at udtale dig til politiet eller til at vente med at udtale dig, indtil du er repræsenteret af en forsvarer.

Hvis du er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet og under 18 år, bliver din sag automatisk henvist til behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hvis din sag vedrører anden alvorlig kriminalitet, bliver din sag kun behandlet i nævnet, hvis der er risiko for, at du vil begå kriminalitet igen.

Du har ret til gratis advokatbistand, hvis du er over 12 år, og sagen vedrører:

  • gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på institution,
  • indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus,
  • anbringelse uden for hjemmet,
  • tilbageholdelse under en anbringelse,
  • samvær og kontakt,
  • opretholdelse af en anbringelse uden samtykke,
  • ændring af anbringelsessted.

KROMANN advokatfirma er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Varetægtsfængsling

Hvis du er under 18 år og bliver varetægtsfængslet, vil du blive indsat på en sikret institution for unge og det er retten, der bestemmer, hvor længe du skal være der.

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater