Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvornår bliver en afgørelse slettet fra en straffeattest?

Kære Monica Kromann

Af ren interesse ønsker jeg svar på, hvilke afgørelser der medtages i en straffeattest, og hvor længe disse fremgår af attesten?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Niels

Svar:

Kære Niels

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Som mange måske tror, findes der ikke alene én form for straffeattest, men hele tre former. Der findes en privat straffeattest, en offentlig straffeattest samt en børneattest.

 

Privat straffeattest

En privat straffeattest er, som navnet indikerer, en straffeattest til privat brug. Det er således alene den, som straffeattesten angår, der kan få denne udleveret af politiet.

Kun endelige afgørelser medtages på en privat straffeattest. Af denne fremgår således domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven, meddelt ophold, lov om euforiserende stoffer, lov om våben og eksplosivstoffer og færdselsloven (for så vidt angår attester udstedt efter den 1. januar 2022).

Sager, der ikke er endeligt afgjorte, medtages ikke på en privat straffeattest. Er vedkommende mistænkt, sigtet eller tiltalt, fremgår det altså ikke af den private straffeattest. Tilsvarende medtages frifindende domme ikke på attesten.

Hvor længe en afgørelse fremgår af en privat straffeattest afhænger af afgørelsens form. Ubetingede fængselsstraffe slettes fra en privat straffeattest efter 5 år fra prøvetidsudløb eller løsladelsesdato, betingede fængselsstraffe slettes efter 3 år fra afgørelsesdatoen, bødestraf slettes 2 år efter afgørelsesdatoen og tiltalefrafald med vilkår slettes 2 år efter datoen for den endelige afgørelse.

Er der tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder endvidere følgende begrænsninger:

Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke.

Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven og der er forløbet 1 år fra datoen for den endelige afgørelse.

 

Offentlig straffeattest

En offentlig straffeattest er derimod en straffeattest til offentlig brug, som politiet udsteder efter begæring. Således kan for eksempel Familieretshuset og Ankestyrelsen begære en straffeattest udstedt for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret. Udstedelse af en offentlig straffeattest kræver dog samtykke fra den, som oplysningerne angår.

Der medtages flere oplysninger på en offentlige straffeattest end på en privat, og disse oplysninger fremgår af attesten i længere tid end oplysningerne på en privat attest. Afgørelser på en offentlig straffeattest slettes først efter 10 år fra den endelige afgørelse eller prøvetidsudløb/løsladelsesdato.

 

Børneattest

En børneattest er en straffeattest, som indeholder afgørelser om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Det er ligeledes politiet, der udsteder en børneattest efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest kan dog også kun udstedes med samtykke fra den, oplysningerne angår.

 

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit

spørgsmål. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma, på 86181102, hvis du ønsker bistand i en straffesag, familiesag eller anden type sag, eller såfremt du har yderligere juridiske spørgsmål. Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om blandt andet straffe, familie- og arveretlige emner på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Strafferet

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag? Vores advokater giver dig det stærkest mulige forsvar

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater