Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan vi fortsætte med at give vores børn gaver, hvis en af os en dag bliver dement?

Kære Monica Kromann

Min hustru og jeg har de sidste mange år givet vores børn en årlig pengegave. Dette ønsker vi at blive ved med.

Vi har fået at vide, at vi ikke kan fortsætte med at give vores børn gaver, hvis en af os bliver demente.

Vores spørgsmål til din brevkasse er derfor, om vi kan blive ved med at give gaver, hvis en af os på et tidspunkt bliver dement?

Vi håber, at du vil besvare vores spørgsmål.

På forhånd tak!

 

Med venlig hilsen

 

Ægteparret

Svar:

Kære Ægtepar

Tak for jeres spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er rent skattemæssigt fornuftigt, at I som forældre udnytter muligheden for at give jeres børn en årlig gave. Det er imidlertid en forudsætning for skattefrie gaver, at gavegiver er i stand til at give gaven rent fornuftsmæssigt.

Såfremt en af jer bliver erklæret dement og derfor ikke længere kan handle fornuftsmæssigt, vil konsekvensen være, at man ikke længere kan indgå bindende aftaler med andre – herunder give gaver. Det er derfor korrekt, som I har fået oplyst, at I ikke længere i samme omfang kan give pengegaver til jeres børn. Den person, som ikke er erklæret dement, kan dog fortsætte med at give gaver.

Hver ægtefælle kan til hvert barn i 2021 afgiftsfrit give kr. 68.700. Giver I begge en pengegave, kan hvert barn således modtage 137.400 kr. fra jer, uden at det udløser skat.

For at sikre at I fortsat kan give gaver til jeres børn – også i tilfælde af, at en af jer skulle blive dement – kan I oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt kan I bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på jeres vegne, hvis I ikke længere selv er i stand til at varetage jeres personlige og økonomiske forhold. Det kan både være i relation til pengegaver (det er dog kun muligt for fuldmægtigen, at give sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår, og gaver der er bestemt i fuldmagten), køb og salg af ejendom samt andre beslutninger om personlige forhold.

Det er et krav, at I begge er i stand til at handle fornuftsmæssigt, når fremtidsfuldmagten oprettes. Fremtidsfuldmagten vil først træde i kraft, når den enkelte fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage personlige og økonomiske interesser grundet sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familieret og arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater