Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg fortsætte med at give mit barn en årlig pengegave, når min fremtids-fuldmagt træder i kraft?

Kære Monica Kromann

Jeg oprettede i april 2020 en fremtidsfuldmagt med min søn som fuldmagtshaver. I fuldmagten står der, at fuldmagten omfatter alle personlige og økonomiske forhold.

Jeg er stadig ved mine fulde fem, og har de sidste år givet den årlige skattefrie gave til min søn, som man må, og det vil jeg gerne fortsætte med den dag, fuldmagten træder i kraft.

Nu er jeg kommet i tvivl: Må min søn give sig selv den årlige gave, når fremtidsfuldmagten træder i kraft? Eller skal man tilføje noget? Og i så fald hvad og hvordan skal man gøre det?

Jeg håber, at du kan hjælpe mig.

 

Med venlig hilsen

Kristina


Svar:

Kære Kristina

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Udgangspunktet er, at den, der har fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, ikke må give gaver på vegne af fuldmagtsgiver. Dette gælder dog ikke sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår, eller gaver, der er bestemt i fremtidsfuldmagten. Sådanne gaver må din søn som fuldmægtig derfor gerne give.

Hvis der ikke står noget i fremtidsfuldmagten om gaver, må fuldmægtigen derfor kun give sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår – dvs. sædvanlige fødselsdags- og julegaver samt tilsvarende lejlighedsgaver.

Det er min anbefaling, at der i fremtidsfuldmagten tilføjes et afsnit om jeres tradition for at give gaver. Det vil desuden være min anbefaling, at dette afsnit udfærdiges så konkret som muligt, idet der er eksempler på, at Familieretshuset har afvist af sætte for ”brede” formuleringer i kraft.

Det er under alle omstændigheder vigtigt ved oprettelsen af fremtidsfuldmagter, at denne bliver formuleret på en måde, så den kan sættes i kraft af Familieretshuset. Det vil være ærgerligt, hvis fuldmægtigens hensigter ikke kan føres ud i livet, fordi formuleringen har været for bred.

På denne baggrund vil det være min anbefaling, at du henvender dig til en advokat med speciale i familie- og arveret, såfremt du ønsker at ændre i din fremtidsfuldmagt.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, eller såfremt du har yderligere spørgsmål, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretligeemner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.