Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Kære Monica Kromann

Jeg henvender mig, da jeg overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt, således at jeg kan sikre mine egne interesser i tilfælde af, at jeg ikke længere selv er i stand hertil.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt og hvad indebærer det præcist?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Lone

Svar:

Kære Lone

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er en god idé, at oprette en fremtidsfuldmagt, da man derved, som du skriver, kan sikre, sine interesser varetages, hvis man ikke længere selv er i stand til dette.

Fremtidsfuldmagter er et alternativ til værgemål. Har man ikke oprettet fremtidsfuldmagt på tidspunktet, hvor man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan man risikere at blive umyndiggjort og komme under værgemål efter Værgemålsloven, hvor man ikke selv har indflydelse på, hvem der skal være værge.

Man kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er fyldt 18 år, og man fortsat er i stand til at handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelsen, man kan således ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål.

Fremtidsfuldmagten kan omfatte økonomiske og eller personlige forhold. Økonomiske forhold kan bl.a. omfatte adgangen til at indgå retshandler og kontrakter – f.eks. lejekontrakter, at indgå betalingsaftaler med banker, sælge fast ejendom mv. Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp, herunder hjemmehjælp, få aktindsigt mv.

Fremtidsfuldmagten kan være begrænset til enkelte forhold. Fremtidsfuldmægtigen kan således kun handle på dine vegne inden for de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten.

Du kan selv vælge, hvem du ønsker at indsætte som fuldmægtig, og du kan således udvælge en eller flere personer, som du har tillid til og som du finder kompetent til at varetage opgaven.

En fremtidsfuldmagt vil træde i kraft, når man ikke længere selv er i stand til at varetage sine personlige eller økonomiske forhold, dette kan eksempelvis være i tilfælde af sygdom, herunder demens.

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft efter indgivet anmodning til Familieretshuset, hvilken kan være indgivet ad dig selv eller af fremtidsfuldmægtigen. Sammen med anmodningen, skal der vedlægges en lægeerklæring. Såfremt det er Familieretshusets vurdering, at man ikke længere kan varetage sine interesser inden for de områder som fremtidsfuldmagten omfatter, bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft. Afgørelsen bliver tinglyst.

For at oprette en fremtidsfuldmagt, skal denne registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Fremtidsfuldmagten skal herefter underskrives for en notar. Notaren vil ved sin påtegnelse bekræfte, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten kan tilbagekaldes eller ændres, hvis denne ikke er sat i kraft. Dette sker efter samme fremgangsmåde som ved oprettelse af fremtidsfuldmagten. Er fremtidsfuldmagten trådt i kraft, kan denne kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf. Familieretshuset træffer afgørelse herom.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål.

Hvis du og din ven har brug for yderligere råd og vejledning, er I velkommen til at skrive til mig på nedenstående mail.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk eller kontakt mig på nedenstående mail.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater