Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg blive medmor for min kærestes barn?

Kære Monica Kromann


Jeg står i den situation, at min kæreste er
gravid med hendes ekskærestes barn. Min
kæreste og jeg har været sammen i 5
måneder af hendes graviditet på i alt nu 7
måneder. Vi ønsker at opfostre barnet
sammen, hvor vi begge juridisk set bliver
barnets forældre. Jeg vil derfor høre,
hvilken retsstilling jeg har i forbindelse med
vores situation? Jeg vil ligeledes høre,
hvordan og hvem der registreres som
mor/medmor, hvis vi på et tidspunkt i
fremtiden vælger kunstig befrugtning i
forbindelse med graviditet?

Min kærestes ekskæreste, der er biologisk
far til barnet, er som udgangspunkt imod, at
jeg bliver registreret som mor/medmor til
hans biologiske barn. Jeg vil derfor spørge,
hvordan hans retstilling er, nu når min
kæreste og ham ikke er gift eller er i et
parforhold.

På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Kamilla


Svar:

Kære Kamilla
Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.


I dansk ret gælder det, at den kvinde, der
føder barnet, automatisk bliver registreret
som barnets mor ved fødslen, uanset om
barnet er kvindens biologiske barn.
Hvis to kvinder får et barn sammen, kan et
medmoderskab kun registreres, hvis de får
barnet sammen ved hjælp af assisteret
reproduktion. Graviditet af anden vej er
ikke gyldig, hvis en kvinde skal have
medmoderskab. Da der i jeres situation er
kendskab til barnets far, er denne person
den retlige far til barnet og bliver som
udgangspunkt registreret som barnets far,
hvis han og barnets mor indgiver skriftlig
erklæring herom jf. Børnelovens § 2. Det er
uden betydning, at de ikke er gift eller er i
et parforhold.

Du kan således ikke blive
registreret som hverken barnets mor eller
medmor, når der ikke er assisteret
reproduktion jf. børnelovens § 3 a, jf. § 27.
Hvis du og din partner overvejer at anvende
kunstig befrugtning i forbindelse med en
fremtidig graviditet, er der flere forskellige
elementer, der spiller ind i forbindelse med
registrering af forældreskabet.

Som ovenfor nævnt kan du, når du ikke er
biologisk mor til barnet, kun blive
registreret som medmor til barnet, hvis der
er anvendt assisteret reproduktion. Før
behandlingen med assisteret reproduktion
begynder, skal I være enige om
behandlingen og give skriftligt samtykke
hertil. Man skal udfylde en blanket, som kan
findes på Familieretshusets hjemmeside.
Denne skal afleveres på behandlingsstedet
til det sundhedsfaglige personale, som skal
underskrive den. Behandlingen skal
desuden udføres af en sundhedsperson eller
under en sundhedspersons ansvar, og det
skal være sandsynligt, at barnet er et resultat
af den assisterede reproduktion.


Hvis I ikke er gift på tidspunktet for
graviditeten, skal I også udfylde en
omsorgs- og ansvarserklæring om
medmoderskab under graviditeten, eller så
snart barnet er født. Denne skal indsendes
til Familieretshuset. Når medmoderskabet
fastlægges på denne måde, får I samtidig
fælles forældremyndighed over barnet.
Når man har registreret et medmoderskab
giver det både barnet og medmoren en
række rettigheder og pligter. Blandt andet
indebærer det, at medmoren har pligt til at
forsørge barnet, barnet og medmoren har
arveret efter hinanden og medmoren kan få
samvær med og forældremyndighed over
barnet. Når først et medmoderskab er
bestemt, kan det som udgangspunkt ikke
ændres efterfølgende.


Jeg håber, at ovenstående besvarede dit
spørgsmål. Såfremt du har yderligere
spørgsmål eller behov for hjælp, er du
naturligvis altid velkommen til at kontakte
KROMANN advokatfirma for yderligere
rådgivning.


Du kan læse flere brevkasseindlæg om
familie- og arveretlige problemstillinger på
min hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.


Med venlig hilsen


Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater