Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Må jeg sælge mit hus uden min kærestes samtykke?

Jeg har gennem 5 år boet med min kæreste i et hus, som alene står i mit navn. Jeg hæfter alene for lånet i huset, ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, renovation m.v. Gennem årene har min kæreste dog betalt alle udgifter til varme og el og fra sin egen bankkonto. I stedet har jeg betalt for vores børns tøj, SFO, fritidsaktiviteter osv.

Efter en diskussion, pointerede min kæreste, at jeg ikke har ret til at sælge huset, hvis vi skulle gå fra hinanden, når vi har været samlevende i så mange år, og fordi han har betalt alle månedlige udgifter til huset.

Mit spørgsmål er således, om det står mig frit, at sælge huset, eller om jeg er bundet af min kærestes samtykke hertil?

Med Venlig Hilsen

Pia


Svar:

Kære Pia

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Selv om du og din kæreste har været samlevende i dit hus i 8 år, er din kæreste ikke at anse som medejer af huset. Dette gælder uanset, at din kæreste i alle årene har betalt de månedlige ydelser til el og varme. Samlevende har ikke samme juridiske retsstilling, som ægtefæller har. Ægtefæller har som udgangspunkt delingsformue, men det har samlevende ikke. Det betyder, at din kæreste og dig ikke skal dele jeres værdier ved en eventuel samlivsophævelse.

Ved en samlivsophævelse vil I udtage, hvad I hver især ejer, herunder jeres egen bil, møbler osv., medmindre der er opstået sameje herom ved, at I har købt effekter sammen for fællesmidler, hvorefter disse effekter skal deles mellem jer.

Du kan derfor frit sælge din ejendom, hvis du ønsker dette. Det kræver ikke din kærestes samtykke.

Dog vil din kæreste muligvis kunne få medhold i et kompensationskrav efter ophøret af jeres mangeårige samlivsforhold, hvis han kan godtgøre, at han i væsentlig grad har bidraget til jeres fælles udgifter, og at du derved har opnået en berigelse på hans bekostning. Denne berigelse skal herudover være tilstrækkelig stor, - taget samlivets varighed og jeres økonomiske forhold ved samlivets ophold i betragtning-, for at han kan få medhold heri, da en eventuel økonomisk skævdeling imellem jer i modsat fald blive anset som en gave.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, hvor jeg har skrevet flere indlæg om retsstillingen mellem ugifte samlevende.

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.