Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arver jeg min stedfar?

Kære Monica Kromann


Min stedfar, som jeg anser som min
”rigtige” far, og min mor oprettede for
mange år siden et testamente. I testamentet
begunstigede de hinanden mest muligt.


Min mor gik desværre bort for nogle år
siden, og jeg er nu enearving eller hvad det
nu end hedder.


Vi er kommet i tvivl om, hvordan tingene
hænger sammen nu. Så mine spørgsmål til
dig er, hvor meget jeg skal betale i
arveafgift ved min stedfars død?


Er det bedre, at han giver mig skattefrie
årsgaver allerede nu, hvis dette er muligt?


Min mor havde to andre børn, som ved
hendes død fik deres tvangsarv efter
testamentet.


Er der noget andet vi skal være særlige
opmærksomme på?


Med venlig hilsen,
Steddatteren


Svar:

Kære steddatter,
Tak for dit spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det
følgende.


Ifølge arveloven er det kun en persons
biologiske børn, herunder også
adoptivbørn, som arver ved personens død.
Da du hverken er biologisk datter eller
adopteret af din stedfar, har du ikke arveret
efter arvelovens regler, uanset hvordan og
hvor længe, din mor og stedfar har boet
sammen.


Såfremt din stedfar ønsker, at du skal arve
ham, må han oprette et testamente. Hvis du
i din stedfars og afdøde mors testamente er
indsat til at arve ved hans død, vil du
selvfølgelig modtage din arv. I skal blot
være opmærksomme på, at du ikke
automatisk arver din stedfar, hvis ikke
dette er indført i et testamente. Jeg vil
derfor anbefale, at I læser din stedfars og
afdøde mors testamente godt igennem.
Fremgår det ikke af testamentet, at du skal
arve ved din stedfars død, er din stedfar
nødt til at oprette et nyt testamente, hvori
han begunstiger dig.


Vedrørende dit spørgsmål om betaling af
afgift ved din stedfars død kan jeg oplyse,
at der skal betales 15% i boafgift af den
arv, der tilfalder stedbørn.
Du efterspørger, om din stedfar kan give
dig skattefrie årsgaver på nuværende
tidspunkt. Det følger af de gældende
skatteregler, at en person i 2020 kan give et
afgiftsfrit gavebeløb på kr. 67.100 til sine
børn, herunder også stedbørn. Overstiger
gavebeløbet kr. 67.100 vil der skulle
betales en gaveafgift af det samlede beløb
på 15%.


Det vil være den fordel for jer, hvis din
stedfar begynder at give dig skattefrie
årsgaver allerede nu. På den måde vil I
spare noget af den afgift, som du skal
betale ved hans død.


Det er desuden en god ide at oprette et
gavebrev ved afgivelsen af en skattefri
årsgave. Gavebrevet dokumenterer
gyldigheden af, at gaven er givet som en
afgiftsfri gave, hvis du senere skulle blive
mødt af eventuelle forsøg på at omstøde
gaven.


Jeg håber, at ovenstående besvarede dine
spørgsmål.

Hvis du har yderligere spørgsmål vil jeg
anbefale dig at kontakte en advokat med
speciale i familieret.

Det er muligt at læse flere af mine
brevkasseindlæg om familie – og
arveretlige emner på min hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen
Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.