Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at brevkasse indlæg- og svar ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Arver vores stedmor alt efter vores far?

Kære Monica

Mine forældre blev skilt tilbage i år 1982, hvorefter min far blev gift på ny med min stedmor, og min mor blev gift på ny med min stedfar.

I år 1990 afgik min far ved døden og på daværende tidspunkt arvede mine søskende og jeg ingenting efter ham – vi var alle mindreårige. Min stedmor er sidenhen blevet gift på ny og bor stadig i min fars hus med sin nye mand.

Jeg er samtidig ikke sikker på, om mine søskende og jeg blev adopteret af min stedfar, dengang han blev gift med vores mor.

Mine spørgsmål lyder derfor, om mine søskende og jeg arver noget fra vores fars bo, den dag vores stedmor går bort? Og har det indflydelse på vores arveretlige stilling, om vi dengang blev adopteret af vores stedfar?

Med Venlig Hilsen

Frank


Svar:

Kære Frank

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Af arvelovens § 18 følger, at boet, efter førstafdøde ægtefælle, alene kan udleveres til uskiftet bo med samtykke fra førstafdødes særlivsarvinger (børn, børnebørn mv.), hvis førstafdøde efterlader sig sådanne. Er en særlivsarving umyndig (mindreårig) eller under værgemål, skal samtykke gives af værgen. For den mindreårige er forældremyndighedsindehaveren værge, som typisk er den efterlevende forælder.

Hvis et sådant samtykke til at hensidde i uskiftet bo er givet, skal der som udgangspunkt først skiftes med særlivsarvingerne, når længstlevende ægtefælle afgår ved døden. Mange benytter sig af denne løsning for at sikre sig økonomisk ballast efter førstafdødes død.

Boet efter din og dine søskendes far skulle således, i overensstemmelse med reglerne i arveloven, have været skiftet umiddelbart efter jeres fars død, medmindre jeres samtykke, eller nærmere jeres forældremyndighedshavers samtykke, idet I var mindreårige på tidspunktet for jeres fars død, blev indhentet. Er det tilfældet, at samtykke blev givet, bliver arven efter jeres far først delt ved jeres stedmors død.

Dog nævner du, at jeres stedmor er blevet gift på ny. Man kan ikke forsat sidde i uskiftet bo ved indgåelse af nyt ægteskab, og derfor skulle boet efter jeres far have været skiftet på tidspunktet for indgåelsen af det nye ægteskab jf. arveloven § 26, stk. 2, 1. pkt.

Det bemærkes, at det følger af arvelovens § 27, stk. 1, at længstlevende ægtefælle, efter anmodning, skal skifte med særlivsarvingerne efterhånden som disse bliver myndige.

I forhold til din og dine søskendes retstilling angående en eventuel adoption, gælder adoptionsreglerne fra 1972. De adoptioner, der er foregået efter 1972, følger reglerne om fuldt familieskifte. Dette vil sige, at man som adoptivbarn indtræder i det samme forhold som mellem forælder og deres biologiske barn.

Hvis du og dine søskende er blevet adopteret af jeres stedfar, har I dermed mistet jeres arveret efter jeres biologiske far og hans slægt, idet I nu arver jeres stedfar og hans slægt. Dermed er I ikke berettiget til arv efter jeres far, hvis I blev adopteret af jeres stedfar på daværende tidspunkt.

Ud fra de modtagne oplysninger er det desværre ikke muligt at fremkomme med et entydigt svar på, om jeres stedmor har arvet alt efter jeres far. Det kræver en nærmere juridisk vurdering på baggrund af konkrete oplysninger at fremkomme med et sådant, idet mange forhold kan ændre på, hvordan en arv skal fordeles.  

Såfremt du har yderligere spørgsmål, eller behov for vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.