Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Gælder testamentet efter skilsmissen?

Kære Monica Kromann,

Jeg har et par spørgsmål, som jeg håber, at du vil være behjælpelig med at besvare. Min veninde har været gift i ca. 40 år og har i sin tid oprettet et testamente sammen med hendes tidligere mand til fordel for hinanden. Min veninde og hendes mand har nu besluttet at blive skilt.

Mine spørgsmål omhandler derfor deres testamente. Ophæves testamentet automatisk ved deres skilsmisse? Og hvis ikke, kan man så tilbagekalde testamentet?

Testamentet indeholder både bestemmelser i forhold til fællesbørn og særbørn. Min veninde ønsker derfor, at dele af testamentet fortsat gør sig gældende.

Er det nødvendigt at oprettet et nyt testamente?

 

Med venlig hilsen

Veninden

Svar:

Kære Veninde,

Efter den nye arvelov af 2008 skal ændringer og tilbagekaldelse af et testamente opfylde de samme formkrav som ved selve oprettelsen af testamentet, jf. Arvelovens § 67. Derfor er det nødvendigt, såfremt man ønsker at ophæve sit testamente at følge formkravene for oprettelse af testamente. Man opretter et testamente ved at underskrive for notar eller to vidner, og tilbagekaldelsen skal derfor ske i overensstemmelse hermed. Det er dermed ikke muligt at tilbagekalde et testamente ved at notere det på selve testamentet eller blot kassere dette.

Det følger imidlertid også af Arveloven, at et gensidigt testamente anses for automatisk tilbagekaldt i tilfælde af separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder herimod. Såfremt testamentets ordlyd ikke indeholder bestemmelser om, hvad der skal ske i tilfælde af separation, skilsmisse eller samlivsophævelse, bør man altid foretage en tilbagekaldelse ved notaren, således der ikke senere hen opstår tvivl om, hvorvidt testamentets bestemmelser skal være gældende.

I forbindelse med gensidige testamenter skal man dog være særligt opmærksom på testamentets ordlyd. Det kan nemlig forekomme, at testamentet er gjort uigenkaldeligt, hvilket betyder, at det ikke kan tilbagekaldes – heller ikke ved skilsmisse. En uigenkaldelighedsbestemmelse er naturligvis meget byrdefuld, hvorfor det som udgangspunkt ikke indsættes i testamenter, medmindre det er skønnet relevant ved oprettelsen af testamentet.

Det er derfor nødvendigt at undersøge selve ordlyden af det tidligere testamente, da dette ofte vil indeholde bestemmelse om, hvorledes testamentet kan ændres eller tilbagekaldes.

Såfremt man ønsker at tilbagekalde et gensidigt testamente kræver tilbagekaldelsen, at den anden part f.eks. ægtefælle eller samlever får meddelelse herom. Dette kan dog i visse tilfælde være udelukket grundet særlige omstændigheder, hvorfor kravet om meddelelse derfor ikke finder anvendelse.

Det er imidlertid sædvanligt og anbefalelses værdigt, at testamenter ajourføres løbende, idet både Arvelovens regler og personlige forhold ændres. I forbindelse med en sådan opdatering af testamentet vil et eventuelt tidligere testamente samtidig ophæves. På den måde sikres det, at det gældende testamentet altid er i overensstemmelse med testators aktuelle ønsker.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål. Jeg vil anbefale din veninde at rette henvendelse til en advokat, som kan gennemgå testamentets bestemmelser, således at testamentet er i overensstemmelse med hendes ønsker.

I ønskes held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater