Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad sker der med mit indbo efter min død?

Kære Monica Kromann

Jeg har et spørgsmål til din juridiske brevkasse.

Jeg er netop fyldt 80 år, hvilket har givet anledning til en del overvejelser om forholdene efter min død.

Jeg drøftede forleden spørgsmålet om, hvorledes mit indbo fordeles ved mit dødsfald med en veninde. Spørgsmålet er dog fortsat uafklaret, hvilket nærer mig.

Jeg ejer en betydelig del indbo af en vis værdi, da jeg i mine unge dage samlede på kunstværker. Da disse genstande tilmed har særlig affektionsværdi, er det ikke uden betydning, hvem disse tilfalder ved min død.

Min veninde foreslog, at jeg udarbejder et papir, hvorpå jeg oplister aktiverne og angiver arvringerne hertil. Jeg er dog ikke sikker på, om dette er juridisk bindende.

Jeg forespørger således dig, hvorledes jeg sikrer mig, at mit indbo ikke havner hos de forkerte arvinger.

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i din brevkasse.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Birgit

Svar:

Kære Birgit 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. 

I medfør af Arvelovens § 66, har du mulighed for at oprette et såkaldt indbotestamente, hvorefter du erklærer, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter. Erklæringen skal være skriftlig, dateret samt underskrevet, forinden den er juridisk bindende. Ved oprettelse af et indbotestamente kan du eksempelvis tilgodese personer, som ikke legalt ville arve efter dig. Jeg må dog i denne forbindelse pointere, at pengelegater ikke er omfattet af bestemmelsen.

Den ovenfor anførte bestemmelse indebærer således, at du kan bestemme fordelingen af nærmere bestemt indbo uden at oprette et testamente.

Jeg må dog pointere, at denne mulighed alene består såfremt indboet anses som ”sædvanligt indbo”. Dette beror på en konkret vurdering, hvor særligt den samlede arvemasses størrelse tillægges betydning. Det er lovens udgangspunkt, at genstande, der har været anvendt som indbo, er omfattet af bestemmelsen. Dette gælder eksempelvis generelt tæpper og malerier. Det følger dog af retspraksis, at egentlige, kostbare samlinger af for eksempel malerier falder uden for bestemmelsen. Bedømmesen af, hvad der må anses som sædvanligt er dog relativ, hvorfor det ikke på forhånd kan afgøres, hvorvidt dit indbo er omfattet eller ej. Imidlertid vil indbo af meget høj værdi sjældent anses som sædvanligt, hvorfor testamente i disse tilfælde er påkrævet.

På trods af, at det ikke endeligt kan afgøres, hvorvidt din malerisamling anses som sædvanlig indbo eller ej, er det min klare anbefaling, at du helgraderer dig ved at oprette et testamente.

Ved at oprette et testamente sikrer du dig, at dit indbo bliver fordelt i overensstemmelse med dine ønsker. 

Såfremt du vælger at oprette et indbotestamente er det min anbefaling, at dette opbevares et let tilgængeligt sted, således at dine arvinger har mulighed for at finde dette efter dit dødsfald.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning til oprettelse af et testamente, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma.

Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om arveretlige emner på min hjemmeside:

www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater