Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan fungerer det med boafgift, hvis jeg vil testere til Kræftens bekæmpelse?

Kære Monica Kromann

 

Jeg har i længere tid overvejet, om jeg skal testere et beløb til Kræftens Bekæmpelse i mit testamente.

Jeg har hørt fra bekendte, at dette skulle komme mine øvrige arvinger til gode, da de således ikke skal betale arveafgift. Da jeg er ugift og ingen børn har, ønsker jeg, at min arv skal tilfalde min nevø Kasper. 

Kan du fortælle om fordelene ved denne løsning, hvorefter der testeres til en velgørende organisation?

 

Med venlig hilsen

Hans

Svar:

Kære Hans

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Først og fremmest skal boet ikke betale boafgift af alle arvingers arv efter afdøde. Boet skal ikke betale boafgift af en ægtefælles eller en registreret partners arv efter afdøde. Af alle øvrige arvingers arv efter afdøde skal boet betale en boafgift, men størrelsen af denne afhænger af, hvilken arving der er tale om. Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til afdødes nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på kr. 321.700 i 2023 (beløbet reguleres årligt). Afdødes nærmeste familie er blandt andre forældre, børn og børnebørn. For så vidt angår arvinger, som ikke er omfattet af afdødes nærmeste familie, skal boet betale en samlet afgift på 36,25 procent af arv til disse arvinger. Boet skal ikke betale boafgift af arv til velgørende organisationer.

Ønsker du at forhindre, at boet skal betale en boafgift på 36,25 procent af arven til din nevø, kan du oprette et testamente efter 30 procent-reglen. Efter denne regel betaler en velgørende organisation, fx Kræftens Bekæmpelse den boafgift, som boet skal betale af din nevøs arv, såfremt du testerer 30 procent af arven efter dig til den pågældende organisation. Arven til den velgørende organisation er således betinget af, at organisationen accepterer at betale din nevøs boafgift.

Hvis du testerer hele din formue til din nevø, skal boet, som beskrevet ovenfor, betale en boafgift på 36,25 procent. Hvis du derimod vælger at testere efter 30 procent-reglen, vil din nevø få udbetalt 70 procent af arven efter dig uden at skulle betale afgift heraf, fordi Kræftens Bekæmpelse (eller anden velgørende organisation), som nævnt, betaler din nevøs arveafgift. Ikke alene din nevø, men også Kræftens Bekæmpelse tilgodeses, såfremt du vælger at testere efter denne regel, men fordelen ved dette er, at din nevø arver et større beløb, end hvis du vælger at testere alene til fordel for din nevø. Dertil kommer, at Kræftens Bekæmpelse vil få et legat udbetalt, selvom de afholder boafgiften.

Vælger du at testere efter 30 procent-reglen, bør du i testamentet indsætte en bestemmelse om, at Kræftens Bekæmpelse skal have stilling som legatar ved dødsbobehandlingen, således at organisationen ingen indflydelse får på boets behandling, men alene arver et beløb og betaler afgift for din nevø.

Det er også muligt at testere efter 13,5 procent-reglen. I denne situation testeres 13,5 procent af arven til en velgørende organisation, mod at denne betaler samtlige boafgifter. Således tilgodeses afdødes arvinger på samme måde som efter 30 procent-reglen, idet afdødes arvinger slipper for at skulle betale boafgift. Denne løsning bør dog kun bringes i anvendelse på større boer på over ca. 6 mio. kr., da det ellers ikke kan antages at være fordelagtigt for den velgørende organisation. Vælges denne løsning, bør der ligeledes i testamentet indsættes en bestemmelse om, at den velgørende organisation skal have stilling som legatar ved dødsbobehandlingen.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål, eller behov for vejledning i forbindelse med oprettelse af testamente, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater