Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min far nedskære min arv til tvangsarv, hvis jeg ikke vil samtykke til uskiftet bo?

Kære Monica Kromann

 

Min far og hans kone er i gang med at få udarbejdet et testamente, og i den forbindelse ønsker de, at min bror og jeg skal skrive under på et forhåndssamtykke til at hans kone ved hans død kan sidde i uskiftet bo. Min far ”truer” med, at vi kun får vores tvangsarv, såfremt vi ikke vil underskrive. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil samtykke til, at min fars kone skal kunne sidde i uskiftet bo, da jeg kan være bekymret for, at hun vil bruge alle pengene, så min bror og jeg ikke arver noget. Kan min far godt nedskære min arv til tvangsarv, hvis jeg ikke vil samtykke? Og såfremt jeg ender med at samtykke til uskiftet bo, vil jeg kunne trække dette samtykke tilbage, hvis jeg ændrer mening?

 

Med venlig hilsen

Rasmus

Svar:

Kære Rasmus

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

 

Først og fremmest kan et bo kun udleveres til uskiftet bo, såfremt den afdøde ægtefælles eventuelle særbørn samtykker heri, jf. Arvelovens § 18, stk. 1. Du og din bror skal således give samtykke til, at din fars hustru kan sidde i uskiftet bo. Der er intet i vejen for, at dette samtykke gives på forhånd.

Såfremt du underskriver forhåndssamtykket, kan du ikke frit tilbagekalde dette. I helt særlige tilfælde kan bristende forudsætninger medføre, at man kan trække sit forhåndssamtykke tilbage, men det klare udgangspunkt er, at du ikke vil kunne trække dit samtykke tilbage. Således skal du være helt sikker, før du vælger at give et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Rent juridisk er der intet til hinder for, at din far i sit testamente reducerer din arv til tvangsarven, såfremt du ikke vil underskrive forhåndssamtykket til uskiftet bo. En reduktion til tvangsarv kan i princippet ske af en hvilken som helst grund.

Såfremt du ikke vil give dit samtykke nu men muligvis senere, er der heller ikke noget til hinder for, at din far og hans hustru i et fælles testamente bestemmer, at du og din bror skal anmodes om at give samtykke til hans hustrus hensidden i uskiftet bo, og at jeres arv skal begrænses til tvangsarven, såfremt I nægter dette. Det er således fuldt ud lovligt at betinge hele friarven af et samtykke til uskiftet bo. Tvangsarven efter jeres far er på ¼, hvoraf halvdelen arves af hans hustru, og den anden halvdel arves af hans børn. Således har du og din bror hver krav på 1/16 af arven efter jeres far, såfremt jeres arv begrænses til tvangsarven. Jeres far kan desuden begrænse jeres arv til 1 mio. kr., uagtet om dette medfører, at I arver mindre end 1/16 hver.

Du nævner, at du er bekymret for, at din fars hustru vil bruge alle pengene i boet. Den længstlevende udøver ”en ejers råden” over det uskiftede bo og alle dets midler, og hun kan derfor som udgangspunkt benytte pengene, som hun vil. Dog må længstlevende ikke misbruge det uskiftede bo. Misbrug kan eksempelvis statueres ved urimeligt stort forbrug eller ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til boets formue. Der skal i udgangspunktet meget til, før der statueres misbrug af det uskiftede bo, og din fars kone vil således som udgangspunkt have mulighed for at benytte arven efter din far, som hun ønsker.

Hvis et særbarn efter den førstafdøde ægtefælle kan bevise, at den længstlevende ved misbrug af sin råden over det uskiftede bo væsentligt har formindsket dette eller fremkaldt nærliggende fare for formindskelse, kan særbarnet forlange at få udbetalt sin arv efter førstafdøde. Der er desuden mulighed for at kræve et vederlag for formindskelsen af det beholdne bo eller om fornødent af den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje, jf. Arvelovens § 30, stk. 1. Der kan efter omstændighederne også være mulighed for at omstøde større gaver eller arveforskud, som længstlevende har givet af boets midler, jf. Arvelovens § 31, således at gaven/arveforskuddet skal afleveres tilbage til boet. Dette kræver dog ”ond tro” hos modtageren af gaven/arveforskuddet, hvilket er svært at bevise.

Der er således måder, hvorpå du kan blive kompenseret, såfremt din fars hustru ender med at misbruge boets formue. Endnu engang skal det dog påpeges, at det kræver meget, før der kan statueres misbrug af det uskiftede bo. Du bør derfor tænke dig godt om, før du beslutter, hvorvidt du giver samtykke til uskiftet bo.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma, såfremt du har yderligere spørgsmål vedrørende arv eller uskiftet bo. Du kan læse flere af mine brevkasseindlæg om blandt andet familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

Mk@advokatkromann.dk

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater