Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Bør vi oprette et børnetestamente?

Kære Monica Kromann


Vi er forældre til en søn på 4 år og en datter
på 1 år. Vi har på det sidste snakket om, hvad
der ville ske med børnene, hvis vi begge
skulle gå bort, f.eks. i en trafikulykke. Vi har
set på nettet, at man kan oprette et
børnetestamente. Vi er dog i tvivl om, hvilken
virkning et børnetestamente har, og om det er
en god idé, at oprette et.
Vi håber, at du vil hjælpe os.


Med venlig hilsen
Anders og Mia

Svar:

Kære Anders og Mia.


Tak for jeres spørgsmål til min juridiske
brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.
Ved at oprette et børnetestamente kan I
tilkendegive skriftligt, hvem I ønsker skal
have forældremyndigheden over jeres børn,
såfremt I begge afgår ved døden, før børnene
fylder 18 år.
Når man har børn under 18 år, er det generelt
en god idé at oprette et børnetestamente, idet
det giver en tryghed om, at børnene får den
bedst mulige opvækst, hvis man skulle afgå
ved døden. Et børnetestamente minimerer
desuden risikoen for, at børnene placeres i en
ukendt plejefamilie.
Det kan særligt anbefales at oprette et
børnetestamente, hvis man har den fulde
forældremyndighed over sine børn. Selvom to
personer har fælles forældremyndighed, er det
dog stadig en god idé at oprette et
børnetestamente, idet man dermed kan udpege
den eller de personer, som
forældremyndigheden skal tilfalde i tilfælde
af, at begge omkommer samtidig f.eks. i en
ulykke.
Det er i sidste ende Familieretshuset, der
afgør, hvem der skal have tildelt
forældremyndigheden over jeres børn, hvis I
begge går bort. Familieretshuset er således
ikke tvunget til at følge jeres ønske i et
børnetestamente, men indholdet af et
børnetestamente vil indgå i Familieretshusets
vurdering af, hvad der er bedst for børnene.
Af denne grund ender Familieretshuset ofte
med at efterkomme forældrenes ønske i et
børnetestamente.
Familieretshuset lægger særlig vægt på
baggrunden for jeres ønske. Det er derfor
vigtigt, at I begrunder i børnetestamentet,
hvorfor I mener, at det ville være bedst for
børnene, at netop den eller de navngivne
personer får forældremyndigheden. Det kan
f.eks. være, at jeres børn har et særligt tæt
forhold til to af deres bedsteforældre eller til
deres faster og onkel, da disse bor tæt på
børnene og ofte passer dem.
Det anbefales, at børnetestamentet bliver
underskrevet hos en notar. Det koster et gebyr
på 300 kr., hvorefter testamentet noteres i
Centralregisteret for Testamenter. På denne
måde har I sikkerhed for, at Familieretshuset
får kendskab til jeres ønsker, hvis de senere
skal behandle en sag om forældremyndighed
efter dødsfald. I kan også give
børnetestamentet til den eller de personer,
som I ønsker, skal overtage
forældremyndigheden.
Jeg håber, at ovenstående besvarede jeres
spørgsmål. Hvis I ønsker yderligere
rådgivning eller hjælp til at oprette et
testamente, er I naturligvis velkommen til
at kontakte KROMANN advokatfirma.


Med venlig hilsen
Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater