Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, evt. i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk og så vil svaret muligvis blive bragt ugen efter. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Mor fortryder testamentet

Kære Monica,

Jeg har jævnligt læst din juridiske brevkasse, og synes at du besvarer folks spørgsmål godt. Jeg tillader mig derfor at sende dig et spørgsmål, som også giver mig mange frustrationer, idet jeg håber, at du vil besvare dette i brevkassen.

Min mor har siddet i uskiftet bo siden min fars død for 35 år siden. Min mor er i dag 83 år gammel og begyndende dement. Min mor har de seneste 30 år boet sammen med en anden mand. Da de mødte hinanden havde han en stor gæld, som min mor hjalp ham med at afvikle, og i 1997 oprettede de sammen et gensidigt testamente, hvoraf det fremgår, at de skal arve hinanden mest muligt ved førstafdødes død. I forbindelse med et senere huskøb, oprettede de et pantebrev, således at min mor betalte hele udbetalingen, men begge blev registreret som ejere af ejendommen.

Min mor har nu givet udtryk for, at hun ikke ønsker at hendes samlever skal arve 7/8 af arven, som testamentet tilskriver, men at han skal have mulighed for at blive boende i huset efter hendes død. Er der mulighed for, at min mor kan tilbagekalde testamentet eller kan man sikre, at han ikke får fuld råderet over hele arven?

Jeg håber, at du vil besvare ovenstående spørgsmål.

Med venlig hilsen

Datteren


Svar:

Kære Datter,

Mange tak for dine relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Din mor og hendes samlever har oprettet et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvor man som samlevende kan begunstige hinanden som var man ægtefæller med fuldstændigt særeje. Et udvidet samlevertestamente sikrer således den efterlevende samlever, idet livsarvingerne ved oprettelse heraf alene arver deres tvangsarv.

Det fremgår af arvelovens § 67, at tilbagekaldelse og ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne for oprettelse af et testamente. Såfremt testamentet skal ændres eller tilbagekaldes, er det derfor nødvendigt at oprette og underskrive et nyt testamente hos notar eller foran to vidner. Et testamente vil ligeledes anses for tilbagekaldt, hvis to ugifte samlevende ophæver deres samliv på grund af uoverensstemmelse, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. Såfremt din moder flytter på plejehjem, vil testamentet dog stadig bevare sine retsvirkninger.

Såfremt din mor er erklæret dement, vil det ikke være muligt at ændre eller tilbagekalde testamentet, idet både en notar og vitterlighedsvidner skal skrive under på, at testator er fornuftmæssigt i stand til at underskrive testamentet.

Der kan forekomme tilfælde, hvor et testamente er udarbejdet som et uigenkaldeligt testamente. Det vil således betyde, at testamentet ikke senere kan ændres eller ophæves. Det er dog sjældent, at det fremgår af et testamente.

Ved din mors død vil arven blive fordelt i overensstemmelse med det på daværende tidspunkt gældende testamente. Din mors samlever vil således udtage sin andel af arven, mens dine søskende og dig vil udtage jeres andel af arven efter din moder. I arven til din mors samlever vil der blive fratrukket et beløb svarende til pantebrevets restbeløb.

Det er muligt for din moder, såfremt hun stadig er fornuftmæssig i stand til at råde over sin økonomi, at forære sine børn og børnebørn et årligt beløb svarende til det årlige afgiftsfrie gavebeløb (2016: kr. 61.500,-). Dette er også en fordel, idet man i så fald ikke skal betale arveafgift af beløbet. Du kan eventuelt kontakte en advokat med speciale i familie og arveret, som vil kunne rådgive dig yderligere om mulighederne for at træffe bestemmelser om arv.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, idet jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater