Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal mors ekskæreste arve?

Kære Monica Kromann

Jeg har enkelte spørgsmål vedrørende testamente til din brevkasse.

Min mor oprettede for en del år siden et uigenkaldeligt testamente til fordel for hendes daværende forlovede, som hun havde boet med i ca. 15 år. De nåede imidlertid aldrig at blive gift, idet min mor ophævede samlivet med ham, da han havde fundet sig en ny kæreste. Min mor oprettede i stedet et nyt testamente til fordel for mine søskende og jeg, og det oprindelige testamente blev ved samme lejlighed tilbagekaldt.

Min mors bo er under behandling, og nu har min mors tidligere forlovede sendt et brev via sin advokat, hvori han påstår, at han er arving i boet efter min mor, og at min mor ikke har haft ret til at tilbagekalde testamentet.

Kan det virkelig være tilfældet? Og hvornår kan man tilbagekalde eller ændre et testamente?

Med venlig hilsen

Læseren

Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om testamenters oprettelse, gyldighed og anfægtelighed fremgår af Arveloven.

Jeg lægger i det følgende til grund, at din moders oprindelige testamente såvel som det sidste har været gyldigt oprettet. Der kan læses mere om testamenters oprettelse i mine tidligere brevkasseindlæg på advokatkromann.dk/brevkasse.

Et testamente er et udtryk for testators sidste vilje, og et testamente kan derfor som udgangspunkt frit ændres eller tilbagekaldes, således at det er i overensstemmelse med testators ønsker. Det fremgår dog af Arveloven, at testamenter alene kan tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med reglerne for oprettelse af et testamente. Et testamente kan således alene tilbagekaldes eller ændres ved oprettelse af et tillæg til et eksisterende testamente eller ved oprettelse af et nyt testamente for en notar eller to vidner. Er der tale om et samlevertestamente vil dette dog som hovedregel bortfalde, såfremt parterne indgår ægteskab med hinanden eller med en anden, eller hvis samlivet ophæves grundet uoverensstemmelser.

Tilbagekaldelsesadgangen kan dog være indskrænket ved bestemmelser i det oprindelige testamente. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis det oprindelige testamente er gjort uigenkaldelig, dvs. at det indeholder bestemmelse om, at det ikke helt eller delvist skal kunne ændres af den ene part. En uigenkaldelighedsbestemmelse er sjældent forekommende, men kan dog bl.a. være relevant i gensidige testamenter, hvor den ene part har særbørn. Årsagen hertil er navnlig at undgå længstlevendes ensidige ændring eller tilbagekaldelse af et testamente til ugunst for førstafdødes særbørn. Men en sådan bestemmelse kan dog også have andre utilsigtede konsekvenser, herunder at begrænse testators mulighed for at tilbagekalde eller ændre testamente eller indskrænke længstlevendes dispositionsmuligheder.

Hvis det fremgår af testamentet, at det er gjort uigenkaldeligt og dette er meddelt arvingerne som løfte, kan testamentet som hovedregel ikke tilbagekaldes.

Et testamente – herunder en bestemmelse om uigenkaldelighed - kan dog efter omstændigheder være ugyldig, herunder hvis testator ikke kunne handle fornuftsmæssigt ved testamentets oprettelse, eller såfremt testamentets indhold er fremkaldt ved tvang eller anden utilbørlig påvirkning, eksempelvis ved udnyttelse af testators sygdomstilstand.

En uigenkaldelighedsbestemmelse kan dog også være ugyldig, hvis det eller de forhold, der var bestemmende for oprettelsen har ændret sig afgørende, altså at der foreligger bristede forudsætninger hos testator. Idet din moder efterfølgende ophævede samlivet med sin dengang forlovede og efterfølgende oprettede et nyt testamente til fordel for dine søskende og dig, kan der være tale om ugyldighed som følge af bristede forudsætninger.

Som det fremgår af ovenstående kan flere forhold bevirke, at et testamente får andre og utilsigtede konsekvenser end oprindeligt antaget. Jeg vil derfor anbefale juridisk bistand i forbindelse med testamentets oprettelse og ikke mindst i forbindelse med en ændring eller tilbagekaldelse af et eksisterende testamente.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

 

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater