Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan min 8-årige søn blive erstatningsansvarlig?

Kære Monica Kromann

 

Jeg havde en ubehagelig oplevelse for et par dage siden.

Min søn på 8 år var ude og lege med nogle drenge fra hans klasse, og kom til at skubbe en anden, så han faldt og slog sig. Drengens mor blev voldsomt sur på mig, og råbte op om hvordan min søn havde gjort det med vilje og at hun mente min søn var erstatningsansvarlig for skaden. Heldigvis viste det sig, at drengen ikke var kommet til skade, og det blev derfor ikke til mere, men hele situationen har startet tanker hos mig.

Er det rigtigt at min søn kan blive erstatningsansvarlig, selvom han kun er 8 år? Drengen deltog jo selv i legen, så er han ikke selv ansvarlig?

 

Med venlig hilsen

En forvirret mor

Svar:

Kære forvirrede mor,

 

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Generelt er børn erstatningspligtig for skadegørende handlinger i samme omfang, som voksne er det. Dog er der visse lempelsesregler for børn under 15 år, som gør, at erstatningsansvaret enten kan nedsættes eller bortfalde. Ved pålæggelse af ansvaret tages der hensyn til barnets alder, om barnet påførte skaden med vilje eller ved uagtsomhed, og omstændighederne i øvrigt.

Hvis et barn med vilje har påført en skade, og barnet tilmed var klar over, at handlingen var skadegørende, så vil barnet ifalde erstatningsansvar. Hvis barnet derimod uagtsomt har påført en skade, vil barnet kun ifalde erstatningsansvar hvis det har handlet anderledes end et tilsvarende barn på samme alder ville have handlet. Der er ikke i loven fastsat en nedre grænse for hvor gammel man skal være for at blive erstatningsansvarlig, men der er eksempler på at børn helt ned til 4 år pålægges erstatningsansvar.

Som nævnt ovenfor tages der hensyn til øvrige omstændigheder ved skaden. Eksempelvis tages der hensyn til, om skaden er forvoldt under leg. Her skelnes der mellem almindelig leg og farlig leg.

Hovedreglen er, at børn ikke ifalder erstatningsansvar for skader forvoldt under almindelig leg. Dette gælder både hvis skaden rammer en anden deltager i legen, og hvis skaden rammer tredjemand.

Hvis der er tale om farlig leg er barnet dog som udgangspunkt erstatningsansvarlig. En leg kan kategoriseres for farlig eksempelvis på grund af de redskaber, der bruges ved legen, eller på grund af måden legen afvikles på. Hvis skaden rammer en anden deltager i legen nedsættes erstatningsansvaret dog typisk med halvdelen, netop fordi den skadelidte selv har medvirket til skaden ved at deltage i den farlige leg.

Om din søn vil ifalde erstatningsansvar i den pågældende situation afhænger derfor af, hvorvidt der var tale om almindelig eller farlig leg. Da du ikke giver oplysninger om legen, kan jeg ikke med sikkerhed svare på, om han ville ifalde erstatningsansvar. Skulle han ifalde erstatningsansvar, vil erstatningssummen dog formentlig nedsættes til det halve grundet egen skyld fra den skadede dreng.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater