Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er en aftale mellem min kone og jeg gyldig på trods af, at vi ikke har oprettet ægtepagt?

Kære Monica Kromann

Min kone og jeg gennemgår i øjeblikket en skilsmisse, og jeg er i den forbindelse blevet i tvivl om, hvorvidt en aftale, som vi tidligere har indgået uden oprettelse af ægtepagt, er gyldig. Min kone mener ikke, at jeg kan gøre aftalen gældende, da vi ved aftalens indgåelse ikke oprettede ægtepagt. Jeg mener dog, at aftaler i almindelighed er gældende og gyldige. Jeg vil derfor høre, om der findes regler herfor?
Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Morten

Bodeling

Find gode og konstruktive løsninger ved deling af boet efter skilsmisse

Se mere

Ægtepagt

Få hjælp med at udarbejde jeres ægtepagt, så I opnår den optimale løsning for jer

Se mere

Skilsmisse, separation og ægtefællebidrag

Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, samt ansøgninger til Famileretshuset

Se mere

Svar:

Kære Morten

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det følger af lov om ægtefællers økonomiske forhold § 32, at ægtefæller i forbindelse med separation eller skilsmisse, kan indgå aftale om deling af deres formue. Ægtefæller kan således som udgangspunkt frit indgå aftaler om, hvordan deres formue skal deles, herunder eksempelvis aftale, at formue, der ellers ikke skulle deles, skal deles, at en vis formue friholdes fra deling eller at der skal ske betaling eller afkald på kompensationer. Vigtigt at bemærke er dog, at dette udgangspunkt kun gør sig gældende, hvis separation eller skilsmisse er aktuel. Her skal man hæfte sig ved ordet ”aktuel”. Aftalen er således kun gyldig, hvis den indgås med henblik på en forestående formuedeling. Om dette er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering. Momenter i denne vurdering vil navnlig være, om der er indgivet en anmodning til Familieretshuset om separation eller skilsmisse, eller om dette sker umiddelbart efter, at aftalen er indgået. En aftale kan dermed i udgangspunktet ikke indgås lang tid forud for en eventuel separation eller skilsmisse, medmindre der foreligger øvrige konkrete omstændigheder der tilsiger, at en separation eller skilsmisse var nærtstående.

Såfremt aftalen ikke indgås i forbindelse med en aktuel separation eller skilsmisse, vil det kræve oprettelse af en ægtepagt for, at aftalen opnår gyldighed. En ægtepagt er kun gyldig, når denne er underskrevet af begge parter og tinglyst i personbogen.

Det skal endvidere bemærkes, at en aftale indgået i forbindelse med separation eller skilsmisse, kan blive tilsidesat i medfør af ægteskabslovens § 58. Ifølge bestemmelsen, kan en aftale ændres eller erklæres uforbindende, såfremt den er urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse. Det er således omstændighederne ved aftaletidspunktet der lægges til grund. En tilsidesættelse kan navnlig ske i tilfælde, hvor en ægtefælle i forbindelse med skilsmissen er psykisk påvirket, og derfor er tilbøjelig til at indgå en aftale, der har et urimeligt indhold. Har ægtefællen derimod været i stand til at overskue konsekvenserne ved indgåelsen af aftalen, anses den som udgangspunkt for bindende. En sådan aftale vil sædvanligvis være vanskelig at få tilsidesat, hvis ægtefællen har modtaget vejledning af en revisor eller advokat.

Svaret på dit spørgsmål afhænger derfor af, hvornår aftalen er indgået, samt om aftalen har urimelige konsekvenser for den modsatte part.

 Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål i forbindelse med jeres skilsmisse, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere rådgivning.

Du kan læse flere brevkasseindlæg om familie- og arveretlige problemstillinger på min hjemmeside:
www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)
mk@advokatkromann.dk

Bodeling

Find gode og konstruktive løsninger ved deling af boet efter skilsmisse

Se mere

Ægtepagt

Få hjælp med at udarbejde jeres ægtepagt, så I opnår den optimale løsning for jer

Se mere

Skilsmisse og separation

Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, samt ansøgninger til Famileretshuset

Se mere

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater