Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg rettigheder, hvis jeg ikke har del i forældremyndigheden over mit barn?

Kære Monica Kromann

Efter min ekskæreste og jeg gik fra hinanden, fik min ekskæreste – af flere årsager – den fulde forældremyndighed over vores datter. Min datter skal starte i skole til næste år, og jeg er i tvivl om hvor meget indflydelse, jeg har i forhold til skolevalg etc.

Mit spørgsmål er derfor: Har jeg juridiske rettigheder over mit barn – selvom jeg ikke har del i forældremyndigheden?

Jeg håber meget, at du vil besvare mit spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Kevin

Svar:

Kære Kevin

Tak for jeres spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Din ekskæreste har forældremyndigheden alene, hvilket betyder, at hun som forældremyndighedsindehaver kan træffe alle beslutninger vedrørende jeres datter alene.  Din ekskæreste skal med andre ord ikke spørge dig om din mening i forhold til eksempelvis skolevalg.

Selvom du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, er der dog fortsat rettigheder. Arveretten mellem forælder og barn består, ligesom udgangspunktet er, at barnet har ret til samvær med begge forældre – også selvom den ene ikke har del i forældremyndigheden. Under samvær bestemmer du fortsat rammerne for samværet, herunder hvilke aktiviteter du og din datter skal lave, sengetider, med videre.

Ved siden af ret til samvær har du som forælder uden del i forældremyndigheden en orienteringsret. Du har således ret til at blive orienteret om barnets forhold fra skole, institution, social- og sundhedsvæsnet, hvis du anmoder om dette. Det skal understreges, at der ikke er tale om en løbende orienteringsret. Det er derimod op til institutionen at bestemme, om orienteringen skal være mundtlig eller skriftligt. Institutionen kan desuden give afslag på orientering, hvis de vurderer, at der er til skade for barnet. Hvi du ikke får den orientering, som du anmoder om, kan du bede om et få et skriftligt begrundet afslag, og du kan klage over afslaget til Familieretshuset.

Du har ikke ret til at få aktindsigt i en sag om dit barn, medmindre forældremyndighedsindehaveren giver dig ret hertil. Du har desuden ikke ret til at deltage i samtaler om barnet på skolen, ligesom dit barns institution ikke har pligt til at orientere en forælder uden del i forældremyndigheden om sociale aktiviteter på dit barns skole eller i dit barns institution.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål og gav dig et overblik over arvens fordeling efter dig.

Såfremt du har brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af et testamente, eller såfremt du har yderligere spørgsmål til arv og testamente, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for bistand i forbindelse hermed.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie- og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater