Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Ring og forklar os om din situation
Vi fører sager i hele landet

KROMANNs juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål, der må offentliggøres i juridisk brevkasse, eventuelt i anonymiseret form?

Send dit spørgsmål til kontakt@advokatkromann.dk så vil svaret muligvis blive bragt i den efterfølgende uge. 

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

Vær opmærksom på, at svarene i brevkassen ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Læs mere om det ved at klikke her.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvordan opretter jeg den?

Kære Monica Kromann

Jeg har et spørgsmål til din juridiske brevkasse. 

Jeg har længe overvejet muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt, idet min fars side af familien har en historik med demens.

Som følge heraf, har min hustru og jeg længe diskuteret, hvorledes situationen skal behandles, såfremt jeg skulle ende i samme situation.

Det er mit ønske, at min hustru skal varetage såvel mine personlige som mine økonomiske anliggender, hvis jeg skulle være ude af stand hertil.

I den forbindelse ønsker jeg at få afklaret, hvorledes en fremtidsfuldmagt bliver oprettet, ligesom jeg ønsker en forklaring på, hvad fuldmagten indebærer.

Jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål.

På forhånd tak for hjælpen.

 

Med venlig hilsen

Thor

Svar:

Kære Thor 

 

Tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.  

Hvad indebærer fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som træder i kraft, såfremt du i fremtiden mister evnen til at varetage egne økonomiske eller personlige forhold. Såfremt du forbliver egnet til at varetage egne anliggender, træder fremtidsfuldmagten således aldrig i kraft.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt, har du på forhånd bestemt, hvem der på dine vegne skal træffe beslutninger, hvis du ikke længere selv er i stand hertil. Du sikrer dermed, at kompetencen overdrages til en fuldmægtig, som du har tillid til.

Såfremt du skulle blive erklæret uegnet til at varetage egne anliggender, vil du – i tilfælde af, du ikke har lavet en fuldmagt – komme under værgemål på Familieretshusets præmisser. Hertil fungerer en fremtidsfuldmagt som et mindre indgribende alternativ til dette værgemål.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig fra det generelle værgemål således, at du på forhånd har truffet beslutning om, hvad udfaldet skal være, såfremt du eksempelvis bliver erklæret dement. Det er dermed dig, som har afgrænset kompetenceområdet for den fuldmægtige. Modsat vil kompetencerne ved det generelle værgemål blive fastsat af Familieretshuset under hensynstagen til Værgemålsloven. I dette tilfælde vil du således ikke selv have nogen indflydelse på værgemålets udformning og omfang.

Fuldmagten kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold. Kompetencen til at varetage økonomiske forhold kan eksempelvis være adgang til at foretage hævninger, disponere over bankkonti eller at sælge fast ejendom. Personlige forhold kan derimod være adgang til at begære aktindsigt, at give samtykke til behandling af personoplysninger, mv. Det skal dog bemærkes, at det ikke er en forudsætning, at fuldmagten omfatter begge forhold, og den kan generelt afgrænses yderligere.

Fremtidsfuldmagten kan som nævnt afgrænses. Man har dermed mulighed for at bestemme, at fremtidsfuldmagten blot skal vedrøre enkelte forhold inden for det henholdsvis økonomiske- og personlige område. Dette vil således gøre, at fuldmægtigen alene har kompetence til at træffe beslutninger inden for det nærmere afgrænsede område; Altså, den person, du har valgt i din fremtidsfuldmagt, kan alene handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, du specifikt har valgt, at fuldmagten skal omfatte.

Du har mulighed for at udpege den eller de personer, som du ønsker som fremtidsfuldmægtig. Det er dog en forudsætning, at denne person er over 18 år, ikke er under værgemål eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft på tidspunktet, hvor din fremtidsfuldmagt bliver aktuel. I dit tilfælde, vil du således være berettiget til at indsætte din hustru som fremtidsfuldmægtig.

Konkluderende er fordelen ved at oprette en fremtidsfuldmagt, at du sikrer indflydelse på hvem, der skal varetage dine anliggender, i det tilfælde, at du ikke selv er i stand hertil. Yderligere, vil fremtidsfuldmagten – i modsætning til andre fuldmagter – ikke træde i kraft, før du bliver erklæret uegnet til at varetage dine egne anliggender; Fremtidsfuldmagten kan således blive oprettet med det samme og blot ligge i dvale til situationen bliver aktuel.

 

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Det er muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, såfremt man på oprettelsestidspunktet er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det er dermed ikke muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man f.eks. allerede er underlagt værgemål.

Oprettelse af fremtidsfuldmagten sker digitalt gennem Fremtidsfuldmagtsregistret, hvorefter der sker digital tinglysning på Tinglysning.dk. Herefter skal du personligt bekræfte indholdet for en notar inden for seks måneder.

Som anført, vil fremtidsfuldmagten træde i kraft, såfremt du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige eller økonomiske forhold. Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft efter indgivet anmodning til Familieretshuset. Anmodningen kan indgives af enten dig selv eller din hustru som fremtidsfuldmægtig.

Familieretshuset vil på baggrund af anmodningen, samt gennemgang af dine lægelige oplysninger, vurdere, hvorvidt du er uegnet til at varetage egne anliggender. Er dette tilfældet, bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft og afgørelsen tinglyst. Hvis dette ikke er tilfældet, vil fremtidsfuldmagten blot forblive intakt i sin dvaletilstand.

 

Jeg håber ovenstående besvarede dine spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller behov for hjælp til oprettelse af en fremtidsfuldmagt, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KROMANN advokatfirma for yderligere hjælp.

 

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk 

Kontakt
KROMANN advokatfirma

Ring 8618 1102 eller udfyld formularen herunder, hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores advokater

Tak for din henvendelse.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl under afsendelse af din besked.

Du er velkommen til at ringe på 8618 1102 eller sende en mail til KROMANN advokatfirma i stedet

Emner:

Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater